Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars kan nog beter

Veel samenwerkingsprojecten tussen zorgverzekeraars en gemeenten richten zich op ouderen en samenwerken in de wijk. Niet op samenwerking van beleid/ inkoop.

Er bestaan vele samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Het merendeel van de projecten richt zich op ouderen en op effectief samenwerken in de wijk. Een kleiner aantal richt zich op mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het meest in het oog springende preventie-project betreft de leefstijl coaches. Samenwerking op het gebied van beleid en inkoop vindt nog weinig plaats.

Onderzoeksrapport

Deze bevindingen staan te lezen in de inventarisatie die op 4 augustus 2017 in een nieuwsbrief van de VNG werd gepubliceerd. Onderzoeksbureau AEF inventariseerde de projecten bij zorgverzekeraars en WMO-regio’s van gemeenten. De AEF-rapportage bestaat uit een algemeen gedeelte en een bijlage met korte projectbeschrijvingen per WMO-regio.

Veel samenwerkingsprojecten tussen zorgverzekeraars en gemeenten richten zich op ouderen en samenwerken in de wijk. Niet op samenwerking van beleid/ inkoop. Minimapolis

Bijna alle gemeenten hebben een minimapolis afgesloten voor mensen met een uitkering. Zij deden dat meestal met de dominante zorgverzekeraar binnen hun gemeente. Af en toe maken gemeenten en zorgverzekeraar afspraken voor nadere samenwerking over hun dienstverlening aan deze groep.

Leefstijlcoaches

Het merendeel van de projecten richt zich op ouderen en op effectief samenwerken in de wijk. Een klein aantal richt zich op mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het meest in het oog springende preventie-project betreft de leefstijlcoaches van zorgverzekeraar VGZ en CZ. Deze projecten zijn onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.

Jongeren

Vele gemeenten geven aan dat zij een project Jongeren Op Gezond Gewicht aansturen. De inbreng van zorgverzekeraars in de JOGG-projecten is echter gering. Jeugd 18min/18 plus is een Menzis-project dat thans breed wordt verspreid.

Beleid en inkoop

Samenwerking op het het gebied van beleid en inkoop vindt nog weinig plaats. Alleen bij de inkoop van wijkverpleging wordt soms samengewerkt. De zorgverzekeraars hanteren verschillende samenwerkingsmethoden. Menzis hanteert een samenwerkingsagenda met de WMO-regio’s in haar kerngebied. VGZ kiest voor een klein aantal leertuinen. CZ heeft een beperkt aantal thema’s. Het Zilveren Kruis heeft intern een aantal gemeentestrategen aangesteld voor haar kerngebieden. En Zorgverzekeraar De Friesland heeft voor haar kerngebied tientallen samenwerkingsprojecten, zo blijkt uit de genoemde bijlage.

Mijn beoordeling

Uit de inventarisatie blijkt dat gemeenten, zorgverzekeraars en veld elkaar in vele, lokale- en onderling verschillende projecten gevonden hebben. Beleidsafstemming bij zorginkoop komt nauwelijks voor. Gezamenlijke toegangsregulering voor Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en WMO is niet aan de orde. Er bestaan weinig projecten om via minimapolissen samen te werken. Terwijl mensen met een uitkering toch een doelgroep vormen met vaak gelijktijdige kosten in de eerste lijn, het sociale domein en de Participatiewet.

Vervolg

Ik kijk verwachtingsvol uit naar een vervolg van de AEF-studie over de wetenschappelijke onderbouwing van de projecten en over hun meerwaarde voor zorg en welzijn. Ik zie graag ook nog projecten tot stand komen met gezamenlijke inkoop per doelgroep en harmonieuze afstemming van de toegangsregulering voor de drie genoemde wetten.

Congres

29 september vindt in Utrecht een congres over samenwerking tussen eerste lijn, factteams, jeugdteams en sociale wijkteams. Tal van goede voorbeelden, zoals genoemd in de AEF-studie, passeren de revue. Wil jij in één dag kennis op doen hierover? Klik dan hier, lees de brochure en meld je aan.

Dit bericht verscheen ook als blog in het vakblad Zorgvisie.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>