Samenwerking MSB’s en ziekenhuizen functioneert goed….Of toch niet?

Er zijn tal van goede voorbeelden bekend over de samenwerking tussen Medisch Specialistisch Bedrijven en ziekenhuizen. Maar het gaat hier en daar ook mis.

Het Amphia ziekenhuis in Breda heeft positieve ervaringen met de samenwerking met haar Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Wellicht is zij koploper in Nederland. Hetzelfde is het geval voor het Martini ziekenhuis te Groningen. Daar koopt Menzis in op basis van toegevoegde waarde van de behandelingen. Dit leidt tot een dynamiek naar goede samenwerking tussen specialist en ziekenhuisbestuur. In Gouda heeft men sinds kort een Raad van Advies bij het MSB van het Groene Hart Ziekenhuis. Die draagt ertoe bij dat specialisten gefocust blijven op volksgezondheidsdoelen: preventie, goede kwaliteit van individuele zorg en kostenbeheersing.

Meer goede voorbeelden

In Friesland bestaat een regionale maatschap chirurgie: de Coöperatie Heelkunde Friesland. Die werkt in goed overleg met de besturen van de ziekenhuizen aldaar. In het Diakonessenhuis Utrecht loopt de samenwerking tussen MSB en ziekenhuis ook voortreffelijk: enthousiaste specialisten werken er prudent samen met de RvB. Tenslotte komt ziekenhuis Bernhoven met juichende berichten: dankzij integratie van MSB en ziekenhuis is daar langetermijnbeleid mogelijk, ook met een bezuinigingsopgave.

Congres

Al dit goede nieuws kreeg ik te horen sinds bekend is dat op 19 mei in Ede een nationaal congres plaats vindt over de samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders. Via masterclassen, adviseurschappen, voordrachten bij derden en mails hebben collega’s mij deze blijde boodschappen overgebracht.

Negatieve berichten

Naast al die goede voorbeelden, ontving ik ook negatieve berichten: ziekenhuisbestuurders die op eieren lopen. En bureaucratische gedrochten in ziekenhuizen, waarvan de governance van geen kanten klopt. Maar ook specialisten die zich zorgen maken over de kwaliteit van zorg.

Open agenda

Ik hoop dat op het congres 19 mei het positieve nieuws de overhand heeft. Collega-organisator Wim Schellekens en ik hebben een open agenda: elke structuur voor samenwerking tussen specialist en bestuur is geschikt, indien deze continue verbetering van de patiëntenzorg stimuleert en zo goed mogelijk tegemoet komt aan de gelegitimeerde belangen van specialist en ziekenhuis. De governancecode met eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur blijft daarbij (ook voor de IGZ) leidend.

Informatie

Ondergetekende is dagvoorzitter van het congres. De ruim twintig congressprekers leggen hun structuur uit, maar moeten daarbij wel ingaan op twee condities: verbetering van de kwaliteit van zorg en  waarborgen van de belangen van zowel specialist als ziekenhuis. Er zijn voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid om te participeren en vragen te stellen. Wilt u naar dit congres? Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie, of om u in te schrijven.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>