Seminar oncologie en Shared Decision Making

Op 11 april is er in Ede een seminar voor beleidsmakers en managers binnen de oncologie in ziekenhuizen. Het thema deze keer: Shared Decision Making en oncologie.

Actuele onderwerpen

Sinds zes jaar is ondergetekende als moderator actief tijdens het landelijk seminar oncologie en organisatie. Dat vindt tweemaal per jaar plaats. Tijdens dit seminar voor beleidsmakers/managers binnen de oncologie in ziekenhuizen worden actuele onderwerpen besproken. Er is veel aandacht voor netwerken tussen de managers. Een greep uit de thema’s van de afgelopen jaren is: het hoofdbehandelaarsschap; de case manager; samenwerking tussen afdelingen versus marktwerking; de comprehensive cancer centers en de multidisciplinaire afdeling oncologie. Per seminar zijn er deelnemers uit vijftien tot twintig ziekenhuizen aanwezig.

Programma

Op 11 april vindt weer een seminar plaats. Plaats van handeling: Het Gelderse Vallei ziekenhuis te Ede. Het thema: Shared Decision Making en oncologie. Spreker is onder meer Arwen Pieterse van de afdeling medische besliskunde van het LUMC. We starten met kennis maken met het Netwerk ARTZ ( Alliantie Regionale TopZorg: samenwerking rond oncologie tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, Rijnstate ziekenhuis Arnhem en Slingeland ziekenhuis Doetinchem). Daarna komt het hoofdonderwerp aan bod: Shared Decision Making. We eindigen met een rondje Nieuws van de diverse oncologische afdelingen.

Meer informatie

Het seminar kent een vaste groep van deelnemers waardoor een vertrouwensband ontstaat. Het farmaceutische bedrijf Sanofi doet de organisatie van de seminars. Vind jij het interessant om ook aan te sluiten? Mail dan voor meer informatie naar Toos.Spronk@sanofi.com.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>