Shared Decision Making gestart in Friese ziekenhuizen

Cardiologen, oncologen en geriaters in drie Friese ziekenhuizen zijn gestart met een experiment met gedeelde besluitvorming van arts en patiënt.

Cardiologen, oncologen en geriaters in drie Friese ziekenhuizen zijn gestart met een experiment met gedeelde besluitvorming van arts en patiënt. In het Engels heet gedeelde besluitvorming Shared Decision Making. In het experiment bestaat de methodiek uit vier stappen: De professional vraagt de patiënt of deze mee wil beslissen  (1). Zo ja, dan legt de specialist alle opties uit met behulp van keuzehulpen (2). Patiënten doen hun huiswerk, zoals het overleggen met de familie over de opties, overleggen met de eigen huisarts of het raadplegen van een vertrouwenspersoon bij Zorgbelang Fryslân (3) en het nemen van het besluit en het maken van een behandel- en zorgplan (4).

Experiment

De genoemde specialisten zijn in mei begonnen met het experiment na een voorbereidingstijd van meer dan twee jaar. De patiëntenorganisatie Zorgbelang Fryslân nam het initiatief tot het experiment. Het Innovatiefonds van Zorgverzekeraar De Friesland subsidieert het. Ondergetekende werkt een dag per week bij Zorgbelang en is mede-trekker van het project. Vele patiënten zijn inmiddels geïncludeerd. Het experiment loopt door tot eind 2018.

Artikel Volkskrant

Op 27 november publiceerde redacteur Michiel van der Geest in De Volkskrant een reportage over dit Friese experiment met als kop: Spreekuur wordt ook luisteruur. Begin 2019 publiceert Zorgbelang Fryslân de resultaten.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>