Werken Shared Savings in de Amerikaanse zorg?

In de VS functioneren zo’n 1.000 Accountable Care Organizations. Ze worden betaald via populatie gebonden budgetten en financiële prikkels voor geleverde kwaliteit.

In de VS functioneren thans zo’n 1.000 Accountable Care Organizations (ACO’s). Ze worden allemaal betaald op basis van populatie gebonden budgetten en financiële prikkels voor gerealiseerde kwaliteit van zorg.

Verschillende ACO’s

Accountable Care Organizations komen voor in drie vormen: alleen huisartsen en specialisten werken samen. Ze heten Physician-groep ACO. Gemiddeld hebben zij 159 voltijds formatieplaatsen van artsen (zie afbeelding hieronder, blauwe lijn). Als zij niet alleen artsen omvatten maar ook zelfstandige ziekenhuizen, heten zij Hospital Coalition ACO’s. Gemiddeld omvatten zij 411 medische formatieplaatsen. Vormen huisartsen, specialisten en ziekenhuizen één organisatie, zoals bij Kaiser Permanente en Cleveland Clinics, dan heten zij Integrated delivery system ACO’s. Zij hebben gemiddeld 523 voltijds medische formatieplaatsen.

Shared Savings

Na één jaar functioneren bespaarde 30% van alle ACO’s (zie afbeelding) kosten en ontvingen zij daarvoor een deel van de besparing terug van de betrokken zorgverzekeraar als financiële bonus. Deze aanpak staat bekend als werken met Shared Savings. Na twee jaar besparen de ACO’s met alleen samenwerkende artsen 43%. De andere twee groepen blijven op zo’n 30% zitten. Na drie jaar zitten Physician Group ACO’s op 51% en de Hospital Coalition ACO’s op 47%. De Integrated delivery systems blijven iets boven de 30% steken.

Wetenschappelijk artikel

Al deze informatie staat vermeld in een artikel van een onderzoeksgroep uit New Hampshire, gepubliceerd in november in het New England Journal of Medicine (1). De auteurs combineerden diverse openbare statistieken van overheids- en verzekeringsinstanties. Daarop baseren zij bovengenoemde bevindingen. Zij noemen een aantal redenen waarom niet alle ACO’s toekomen aan shared savings:

  1. Bij sommige ACO’s waren de financiële prikkels te gering om gedragsverandering bij artsen en andere professionals uit te lokken.
  2. Bij sommige ACO’s functioneerden kwaliteitsprikkels slechts bij een beperkt aantal patiënten.
  3. Sommige ACO’s waren net gestart en bereikten pas na twee of drie jaar besparingen. Zij moesten eerst nadenken over de vraag waar besparingen te realiseren waren.
  4. Bij ACO’s die al langer bestonden als integrated care-organisaties was al sprake van een hoog niveau van kwaliteit en doelmatigheid. Zij konden niet nog beter functioneren en aanspraak maken op een bonus voor het bereiken van nog betere prestaties.
  5. Sommige ACO’s waren te groot en te bureaucratisch om snel te reageren op nieuwe financiële prikkels en betaalsystemen.
Lokale context

Aan het einde van hun artikel pleiten de auteurs voor een genuanceerde aanpak om professionals in de ACO’s aan te moedigen, te motiveren en te belonen. Want de lokale context bepaalt of shared savings werken.

Workshop

Dit artikel vormt de kern van een workshop die ik geef op 15 februari tijdens het congres Geïntegreerde zorg Eerste- en Tweedelijn. Hierbij gaat het ten eerste om de definities van de Accountable Care Organisations, populatie gebonden bekostiging, shared saving systemen, value based health care en het Cappuccinomodel. Eenduidige begrippen zijn van belang bij overleg in de regio’s over het integreren van eerste- en tweedelijnszorg. Van elk concept ga ik de werking na van de erbij horende bekostiging. Ik kijk hierbij naar de motivatie van professionals en hun managers in de Verenigde Staten om doelmatiger en beter te werken. De workshop is interactief. Toch heeft het ook het karakter van een hoorcollege op basis van internationale kennis. Graag beantwoordt Schrijvers vragen van deelnemers.

Nederlandse situatie

De toepassing van populatiegebonden bekostiging en shared savings in Nederland wordt behandeld in een andere workshop. Bertien Dumas (manager zorg eerstelijn) en Hannes Seesing (marktontwikkelingsdeskundige) geven beiden leiding bij Menzis en brengen hun Nederlandse ervaringen in.

Wil je naar mijn workshop en/of naar die van de Menzis-medewerkers? Klik dan hier, bekijk het programma en de sprekers en schrijf je in.

1) Lewis VA, ES Fisher and CH Colla Explaining Sluggish Savings under Accountable Care, N Engl J Med (377); November 9, 2017,pp 1809-1811.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>