Slimme software voor triagisten kan druk op huisartsenpost verminderen

Via een pilot met algoritmes die de urgentie van een oproep kunnen voorspellen, kan de druk op de huisartsenpost gereduceerd worden.

Primair Huisartsenposten uit Utrecht en Pacmed zijn eind 2017 begonnen met het ontwikkelen van algoritmes die de urgentie van een oproep aan de huisartsenpost kunnen voorspellen. Hierdoor kan de druk op de huisartsenpost gereduceerd worden en de kans op het onjuist inschatten van urgente situaties worden teruggedrongen.

Veel pijn. De jonge vrouw aan de telefoon zegt krom te liggen van de pijn en wil een arts zien. De triagiste begint haar proces om te bepalen of deze vrouw met spoed naar een arts moet. Ik heb een dergelijke oproep nog nooit meegemaakt en zit op het puntje van mijn stoel, het klinkt ernstig.

Urgentiecategorie

Dit is de dagelijkse praktijk op de huisartsenpost, waar ik een avond mee mag kijken als onderzoeker. Aandachtig luister ik mee hoe de vrouw haar klachten beschrijft. Ik heb mij ingelezen en verwacht vanwege de ondraaglijke pijn en buikklachten van de vrouw (blindedarmontsteking?) dat ze urgentiecategorie 2 (U2) toegewezen zal krijgen. De op-één-na hoogste categorie. In dat geval moet de patiënt zo snel mogelijk door een arts onderzocht worden, uiterlijk binnen een uur.

Geen spoed

Het oordeel van de triagist blijkt tot mijn verbazing U4, de één-na-laagste urgentiecategorie: binnen 24 uur een arts zien. De kans op schade op korte termijn is namelijk verwaarloosbaar klein. Terecht, want het bleek om een blaasontsteking te gaan. Vervelend, maar zeker geen spoed.

Urgentieclassificatie inschatten

Dit voorbeeld laat de enorme complexiteit van het triagistenvak zien. De triagist waar ik naast zit, kan door een combinatie van opleiding en ervaring onder grote druk de juiste vragen stellen en de situatie correct inschatten. In veel gevallen is het voor triagisten echter nog moeilijk om de juiste urgentieclassificatie in te schatten.

Drukte huisartsenposten

Dit is onderdeel van een escalerend probleem; het is té druk op de Nederlandse huisartsenposten. Veel patiënten krijgen een te hoge urgentieclassificatie en komen met problemen die wel medisch, maar niet dringend zijn, toch op de huisartsenpost terecht. Een te lage urgentieclassificatie bij dringende problematiek, komt gelukkig veel minder voor, maar kan wel een grote impact op de patiënt hebben.

Slimme software

Dit is waar slimme, ondersteunende software oftewel algoritmes volgens Pacmed een grote rol kunnen spelen. Dit is een jong start up bedrijf uit Amsterdam en specialist in het ontwikkelen van beslissingsondersteunende algoritmes voor de gezondheidszorg, waaronder de huisartsenzorg, intensive care, oncologie, psychiatrie en chronische ziekten.

Algoritmes

Samen met Primair Huisartsenposten uit Utrecht is Pacmed eind 2017 begonnen met het ontwikkelen van algoritmes die de urgentie van een oproep aan de huisartsenpost kunnen voorspellen. Op deze manier kan de druk op de huisartsenpost gereduceerd worden, terwijl de kans op het onjuist inschatten van urgente situaties geminimaliseerd wordt.

Spoedzorgcongres

Ben je benieuwd hoe deze algoritmes werken, hoe een dergelijke innovatie in de zorg tot stand wordt gebracht, of wat de toekomst in petto heeft voor deze ontwikkelingen? Klik dan hier om je in te schrijven voor de 19de editie van het spoedzorgcongres op 8 november in Utrecht. Manager Spoedzorg Joost Zeeuw trekt binnen Pacmed het project bij Primair Huisartsenpost. Zijn sessie is ook interessant voor intakers in de acute geestelijke gezondheidszorg, centralisten bij de ambulancezorg en SEH-verpleegkundigen.

Met dank aan Manager Spoedzorg Joost Zeeuw van Pacmed voor zijn inhoudelijke bijdrage aan dit bericht.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>