Workshop: wat is een sociaal wijkteam?

De AWBZ gaat verdwijnen en verandert in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. Daarom stellen alle gemeenten sociale wijkteams in. Die moeten werkzaamheden oppakken die per 1 januari 2015 overgaan naar gemeenten zoals jeugdzorg, welzijn en ondersteuning van vrijwilligerswerk. Tegelijk met die decentralisatie vindt er een grote bezuiniging plaats.

De sociale wijkteams hebben drie dimensies: breedte, lengte en hoogte. In de breedte gaat het om het pakket dat het team aanbiedt. Vallen alleen de genoemde activiteiten eronder? Dan is het een smal team. Vallen eerstelijnsgezondheidszorg, basis-geestelijke gezondheidszorg, centra voor jeugd en gezin er ook onder? Dan is er sprake van een heel breed team. Daarvoor moet dan wel samenwerking bestaan tussen deze teams en met de zorgverzekeraars.

Traject

De lengte van het wijkteam betreft het traject dat een burger kan afleggen onder begeleiding van iemand van het team. Dat traject begint met een vraag of met een melding van de burger. Het eindigt als de vraag is opgelost. Ook kan het eindigen omdat het team er niet uitkomt. Dan is verwijzing nodig naar een gespecialiseerd, niet wijkgebonden team, naar de tweedelijn of naar een verpleeghuis.

Budget

De hoogte van het team slaat op de hoogte van het budget waarover het team beschikt voor haar eigen formatie en voor het verwijzen naar derden. Dat budget komt ter beschikking op basis van populatie gebonden indicatoren. Bijvoorbeeld op basis van de sociaal economische status en de leeftijdsopbouw van de wijk.

Workshop

De breedte, lengte en hoogte bepalen samen de inhoud van het wijkteam. De vorming van wijkteams is hot in alle gemeenten. Want het gaat over organisatie, geld en machtsverdeling. Kortom over de werkgelegenheid van vele hulpverleners en ondersteuning en de positie van vele stichtingen die in die wijkteams moeten participeren. Dat bleek op een workshop die ik 19 december gegeven heb over dit onderwerp in Eindhoven bij het Euroregionaal Congrescentrum. Een herhaling van de workshop vindt plaats op donderdag 12 juni 2014. Meld je aan door een mail te sturen naar Guus Feron op guus.feron@congresburo.com. Je kunt ook de agenda volgen van Het congresbureau.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>