Tijd voor een nieuwe zorgentiteit: de Spoedeisende Medische Dienst

De juiste zorg op de juiste plek is een holle kreet in de spoedzorg. De organisatievorm moet veranderden. Biedt een Spoedeisende Medische Dienst uitkomst? Volgens acute zorg-expert Thera de Haan wel.

‘De juiste zorg op de juiste plek is een holle kreet geworden in de spoedzorg. De organisatievorm moet veranderen. Een Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) verbetert de kwaliteit, is patiëntvriendelijker en werkt kostenbesparend.’ Dit zegt Thera de Haan, een van de sprekers op het 19e Spoedzorgcongres op 8 november in Utrecht.

Juiste zorg op de juiste plek

‘Zorgprofessionals en patiënten roepen al jaren dat er behoefte is aan de juiste zorg op de juiste tijd, door de juiste professional op de juiste plek. Helaas is het nog steeds een pijnlijke onwerkelijkheid in de spoedzorg.’ Met een achtergrond in de volle breedte van de spoedzorg en als patiënt zag Thera de Haan hoe het daar nu georganiseerd is. Met haar expertisebureau acutezorgexperts.nl zet zij zich in om de spoedzorg anders te organiseren: ‘Een Spoedeisende Medische Dienst verbetert de kwaliteit, is patiëntvriendelijker en werkt kostenbesparend.’

Met dochter naar huisartsenpost en SEH

‘Onlangs moest ik met onze dochter op een donderdagavond naar de huisartsenpost met een sportblessure’, vertelt De Haan. ‘Ja, ik weet het, je mag ook direct naar de SEH, afhankelijk van de ernst van het letsel. Maar zoals iedere brave burger, ga je eerst naar de huisarts, toch? Na inschrijving en een uur in de wachtkamer (er zijn veel spoedgevallen) mochten we bij de huisarts binnen. Na drie minuten onderzoek, worden we doorgestuurd voor een foto. Het is druk op de SEH, dus na ruim een uur is de foto gemaakt. We mogen plaatsnemen op een brancard in de gipskamer van de SEH. Dat belooft niet veel goeds. ’

Wachten, wachten, wachten…

‘Inmiddels worden we opnieuw ingeschreven door de secretaresse en opnieuw onderzocht door een arts in opleiding. De verpleegkundige komt ook even gedag zeggen. De verpleegkundigen en artsen lopen de hele tijd druk heen -en weer, onze kamer voorbij. Na 1,5 uur komt een verpleegkundige melden dat er niets verontrustends te zien is op de foto. Goed nieuws dus. Maar we kunnen nog niet weg, want de arts moet ook nog even kijken. Intussen vindt de wisseling van dienst plaats. Een verse ploeg verpleegkundigen en artsen treedt aan, de afgepeigerde avonddienst druipt af. Na middernacht, ruim 4 uur later, krijgen we de diagnose: Niets aan de hand.’

De SEMD

KPMG Plexus stelt voor de basis spoedeisende zorg te organiseren in een nieuwe regionale zorginstelling: de spoedeisende medische dienst (SEMD). Bij een SEMD volgt de inrichting van de spoedzorg de patiënt. Hebben we één duidelijke toegang tot de acute zorg. Zijn de professionals achter de schermen geïntegreerd georganiseerd.

Poortwachtersfunctie

De SEMD integreert de basis spoedeisende functies van HAP’s en SEH’s en vervult daarbij een poortwachtersfunctie in de spoedeisende zorg. De SEMD draagt in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) de verantwoordelijkheid voor de basis spoedeisende zorg in een regio en voert de (telefonische) triage en behandeling uit bij patiënten met een acute zorgvraag.

Kantooruren

Tijdens kantooruren is en blijft de primaire aanlooproute voor basis spoedeisende zorg de huisartsenpraktijk. Op ziekenhuislocaties die 24/7 medisch-specialistische spoedeisende zorg bieden, is tijdens kantooruren een SEMD open die met name triage van zelfverwijzers uitvoert. Patiënten met basis spoedeisende gezondheidsklachten worden doorverwezen naar het spreekuur van de eigen huisarts; patiënten met een medisch-specialistische klacht krijgen een verwijzing voor het ziekenhuis. Door de in het regeerakkoord aangekondigde concentratie van de spoedeisende medisch-specialistische zorg zal het huidige aantal ziekenhuizen dat dergelijke zorg levert afnemen, inclusief de daaraan gekoppelde 24/7 SEMD’s.

ANW-uren

In de ANW-uren behandelt de SEMD zorgvragen die om medische redenen niet kunnen wachten tot het spreekuur van de eigen huisarts. Op de SEMD werken verschillende professionals, zoals triagisten, nurse practitioners, verpleegkundig specialisten, huisartsen en SEH-artsen samen. De verantwoordelijkheid voor het invullen van diensten ligt bij de SEMD als zelfstandige organisatie.

Nationale Spoedzorgcongres

Meer weten over hoe je een SEMD inricht, of hoe je naar zo’n organisatievorm kan toegroeien? Kom dan naar het 19e Nationale Spoedzorgcongres en neem deel aan de workshop die Thera de Haan hierover gaat verzorgen.

Met dank aan acute zorg-expert Thera de Haan voor haar inhoudelijke bijdrage aan dit bericht.

 

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>