Spreker gezocht over lerende organisaties

Spreker gezocht voor een congres over langdurige (24-uurs) zorg op 6 december, die niet uit de zorg komt en wat wil vertellen over het creëren van lerende organisaties.

Een paar weken geleden schreef ik een bericht met als kop Langdurige zorg wordt lerende organisatie. Daarin besprak ik het rapport van het Zorginstituut met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Voor een congres over langdurige (24-uurs) zorg op 6 december 2017 ben ik op zoek naar een spreker buiten de zorg die wat wil vertellen over de theorie en (vooral ook) de praktijk van het creëren van lerende organisaties.

Te beperkt

Het rapport van het Zorginstituut over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft de naam Samen leren en verbeteren. Deze naam is te beperkt: het betreft alle langdurige zorg. Niet alleen die in verpleeghuizen, maar ook die in centra voor mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap en in psychiatrische ziekenhuizen. Nieuw in dit rapport is de nadruk die ligt op het creëren van lerende organisaties.

Spreker

Het onderwerp lerende organisaties en langdurige zorg is een van de twee hoofdthema’s op een congres over langdurige (24-uurs) zorg op 6 december 2017. Voor een van de workshops zoek ik contact met een spreker die niet uit de langdurige zorg komt en die tweemaal een workshop wil geven over theorie en praktijk van het creëren van lerende organisaties. Ik denk hierbij aan iemand met ervaring in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het onderwijs, overheidsinstellingen en welzijnsinstellingen. Een collega die als organisatieadviseur werkt(e), lerende organisaties ontwierp en deze begeleidde bij de invoering daarvan.

Tegenprestatie

Ook een promovendus, lector of hoogleraar op dit terrein zou een uitstekende bijdrage kunnen leveren. Als tegenprestatie krijg je: eeuwig roem, applaus, exposure en een klein honorarium. Heb jij interesse deze workshop te verzorgen op 6 december? Stuur je mij dan een mail?

Bekostiging

Het tweede thema op het 6 december congres betreft de bekostiging van de langdurige zorg. Het gaat hierbij in eerste instantie om de vraag hoeveel geld er naar deze sector moet. Tijdens de verkiezingen speelde deze vraag een belangrijke rol mede dankzij het manifest van Hugo Borst.

Beschikbare budget

Maar ook het genoemde kwaliteitskader heeft een relatie met bekostiging. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) berekende onlangs dat er 1,3 miljard euro extra nodig is om aan de normen van het nieuwe kwaliteitskader te voldoen. In de formatie komt de vraag over de bekostiging ongetwijfeld aan bod. Ik verwacht dat op 6 december daarover meer duidelijkheid bestaat. Aan de orde komt dan bijvoorbeeld de vraag: welke kwaliteit kan er geboden worden, als de toegestane groei minder is dan die 1,3 miljard euro?

Rugzakje

Bij de bekostiging draait het niet alleen om het beschikbare budget in de komende jaren. Belangrijk is ook de vraag of de langdurige zorg betaald gaat worden via rugzakjes van cliënten. Of blijft de bestaande bekostiging op basis van rechtstreekse afspraken met het zorgkantoor van kracht? Over de Vlaamse ervaring met die rugzakjes schreef ik al eerder een bericht.

Betaaltitel

Ten derde komt de betaaltitel aan de orde bij de bekostiging: blijft die alleen op basis van productieafspraken over opnamen en verpleegdagen? Of gaat de mate waarin een instelling slaagt om een lerende organisatie te worden ook meespelen? In dat laatste geval: gaat de langdurige zorg dan daarmee aan de slag met value base health care en met het gedragseconomische uitgangspunt: waarvoor je betaalt, daar krijg je veel van.

Save the date

Op het congres 6 december hou ik zelf een lezing over alle aspecten van de bekostiging van langdurige zorg. Ik verheug mij daar op en ben thans tal van (inter)nationale publicaties daarover aan het inventariseren. Reserveer je 6 december alvast in je agenda? Het programma voor dit congres komt in de zomer uit.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>