Sprekers gezocht voor studiedag over betere afstemming tussen wetten langdurige zorg

13 juni 2019 is er in Utrecht een studiedag over het beter op elkaar afstemmen van de vier wetten in de langdurige zorg: de Wet langdurige Zorg, de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. De Guus Schrijvers Academie zoekt nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een aspect rond de toegankelijkheid van de langdurige zorg willen bespreken.

Wij denken hierbij aan de volgende kandidaten:

  • Iemand uit het zorgveld, bij een gemeente of bij een zorgverzekeraar die een doortimmerd initiatief heeft om de de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar af te stemmen;
  • Mensen met een voorbeeldproject in de langdurige zorg waarbij de zorgvraag centraal staat;
  • Iemand uit de praktijk die een goed voorbeeld heeft op het gebied van persoonsvolgende bekostiging, of bekostiging van persoonsgebonden budgetten (pgb’s);
  • Ouders van een kind met meervoudige handicap of personen met een beperking die vast zijn gelopen in de regelgeving en daar goede oplossingen voor aandragen;
  • Een promovendus (m/v) die de resultaten van zijn dissertatie of opzet van zijn promotietraject wil toelichten;
  • Een (beginnend) onderzoeker die een gepubliceerde rapport of artikel bespreekt;
  • Een student die een (goedgekeurde) afstudeerscriptie presenteert.
Studiedag 13 juni

Patiënten en cliënten weten vaak niet bij welke instantie ze moeten aankloppen als ze langdurige zorg nodig hebben. Ze worden geregeld van het kastje naar de muur gestuurd. De verschillende zorgwetten, regels en geldpotjes staan te vaak centraal, in plaats van de burger. De overheid wil de zorg dichter bij de patiënt brengen. Maar door systeemdenken in wet- en de regelgeving is juist een versnippering ontstaan, met alle bureaucratische rompslomp van dien. Hoe vergemakkelijk je de toegang tot de langdurige zorg? Hoe stel je de zorgvraag centraal in plaats van wet- en regelgeving? En hoe kan je de de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen? Op de studiedag op 13 juni 2019 in Utrecht krijgen deelnemers tientallen tips hiervoor aangereikt. Er zijn plenaire voordrachten, parallelsessies, workshops en flitspresentaties. Meer informatie en het programma vind je binnenkort op de website van de Guus Schrijvers Academie.

Interesse?

Als flitspresentator biedt de Guus Schrijvers Academie je een podium om je verhaal te vertellen aan leidinggevende professionals en beleidsmakers van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, zorgkantoren en andere langdurige zorgorganisaties. Maar ook aan leidinggevenden in de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg, inkopers bij zorgverzekeraars, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, ouderenbonden en patiënten- en gehandicaptenorganisaties, beleidsmedewerkers van overheidsinstanties en ervaren hulpverleners Daarnaast krijg je gratis toegang tot het congres, een kleine attentie en een reiskostenvergoeding.

Aanmelden

Wil jij graag een flitspresentatie geven op de studiedag over de afstemming van de wetten in de langdurige zorg? Stuur dan voor 15 januari 2019 een mail naar marcelstam@guusschrijvers.nl, met daarin beschreven wat het thema van je presentatie is en een korte beschrijving van het onderwerp. Voeg eventueel als bijlage (een samenvatting van) je afstudeerscriptie, dissertatie of onderzoek bij. Eind januari 2019 laten we weten of jouw inzending geselecteerd is.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>