Studiemiddag persoonsgebonden budget op 13 juni 2019

‘Welke attitudeveranderingen en maatregelen zijn nodig om het vertrouwen bij het toekennen en het gebruik van pgb’s te stimuleren?’ Dat is de eerste vraag die Per Saldo directeur Aline Molenaar bepreekt op een studiemiddag op 13 juni 2019. De andere drie onderwerpen waarover zij met deelnemers in gesprek gaat zijn de uniforme kaders voor de vier zorgwetten, de persoonsvolgende bekostiging en het nieuwe PGB Portaal voor budgethouders. Het overkoepelend thema van deze middag is: actualiteiten en recente ontwikkelingen in indicatiestelling voor pgb’s.

Integrale pgb

Na Aline Molenaar gaat de pgb-middag verder met een voordracht over het integrale PGB (i-PGB). Dat vervangt de aparte pgb’s voor de Wmo, de WLZ, De Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Het i-PGB is ideaal voor personen en gezinnen die vanwege meervoudige problematiek zijn aangewezen op meerdere wetten tegelijk. Rudy Bonnet, senior adviseur en trainer coach bij Stade Advies, houdt zich sinds 2015 bezig met deze integrale pgb’s. In dat jaar kregen Delft en Woerden van het Ministerie van VWS de ruimte om ermee te experimenteren. VWS Minister Hugo de Jonge heeft in de Tweede Kamer de ambitie uitgesproken om de experimenten met een integraal pgb voort te zetten. Per 1 januari 2019 zijn daarom acht gemeenten gestart met nieuwe experimenten. Een van die gemeenten is Nieuwegein. Rudy Bonnet begeleidt de invoering van het i-PGB aldaar.

Hoe gaat het nu met Wieteke?

De derde studiesessie tijdens de pgb-middag op 13 juni gaat over personen met zeer complexe zorgbehoeften, die toch thuis wonen en eigen regie willen behouden via een pgb. Dat lukt vaak niet goed, omdat wetten onvoldoende op elkaar aansluiten. Wieteke Nieuwboer en Ricardo Bronsgeest, lid respectievelijk beleidsmedewerker van patiëntenorganisatie Spierziekten Nederland, leggen uit wat goed en verkeerd is aan de huidige regelgeving. Op uitnodiging van Spierziekten Nederland kwam in 2018 een task force tot stand met als opdracht: Hoe moet het nu met Wieteke? Zorgverzekeraars, ambtenaren van VWS, wijkverpleegkundigen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties bogen zich sindsdien over knelpunten in complexe zorg thuis, betaald via een pgb op basis van de Zorgverzekeringswet. Zijn alle problemen inmiddels opgelost? Hoe gaat het nu met Wieteke?

Leerpunten

Aan het einde van deze middag bespreken de deelnemers de leerpunten van deze studiemiddag. Zijn ze beter toegerust voor hun werk? De middag is gericht op alle professionals die zich bezig houden met het toekennen van pgb’s: sociaal werkers binnen de Wmo, beleidsmedewerkers van gemeenten, beleidsmedewerkers van zorgkantoren, onafhankelijke cliëntondersteuners van Mee en Zorgbelangorganisaties, wijkverpleegkundigen, pgb-budgethouders en professionals werkzaam bij organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Het is een pluspunt dat op deze middag deelnemers bijeenkomen uit verschillende organisaties en met verschillende achtergronden en posities. Wij trachten hiermee het onderlinge vertrouwen en de uitwisseling van informatie te bevorderen om te komen tot betere indicaties en betere afstemming tussen de verschillende wetten in de langdurige zorg.

Indicatiestelling

De studiemiddag 13 juni over pgb’s sluit aan op een algemene studie-ochtend over actualiteiten in indicatiestelling binnen de care sector. De dag wordt georganiseerd door de Guus Schrijvers Academie. Accreditatie Is aangevraagd. Bekijk hier het volledige programma van de studiedag over indicatiestelling en wetgeving in de langdurige zorg, schrijf je in en doe nieuwe kennis en ervaring op.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>