Hattinga Verschure symposium: Mantelzorg en zorginnovatie in perspectief

Op zaterdag 15 februari van 10.00 tot 13.30 uur ben ik gastheer van ‘Mantelzorg en zorginnovatie in perspectief’ in de gele collegezaal van het UMC Utrecht. Dit symposium zal worden gehouden in het kader van de honderdste geboortedag van prof. dr. Joop Hattinga Verschure.

Hattinga Verschure was in leven medisch directeur van het Lucas Andreas Ziekenhuis en het OLVG te Amsterdam, een korte tijd medisch directeur van het AZU, bouwpastoor van het UMC Utrecht in De Uithof en hoogleraar  ziekenhuiswetenschappen van de Medische Faculteit Utrecht. Zijn Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen is een van de voorgangers van het Julius Centrum.

Hattinga Verschure heeft de term mantelzorg geïntroduceerd in de Nederlandse taal. Hij heeft in 1971 (zo’n veertig jaar geleden) als eerste op de grote noodzaak daarvan gewezen vanwege de kostenstijging van de gezondheidszorg. Ook startte hij multidisciplinair onderwijs in  datzelfde jaar en ontwierp het beroemde P-model voor ziekenhuizen. Tal van oud-leerlingen kwamen in leidinggevende posities terecht in wetenschap, onderwijs en veld van de gezondheidszorg.

Het symposium-programma omvat lezingen over de mantelzorg, multidisciplinair onderwijs en de ziekenhuisorganisatie. Je kan je vóór 1 februari 2014 aanmelden, door een mail te sturen aan: mail@guusschrijvers.nl. Meer informatie en het programma vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>