Door dr. Marie-Jeanne Schiffelers, dr. Niels Terpstra en dr. Scott Douglas. In de beleidsdiscussies over de zorg lijkt de nadruk op marktwerking vervangen te worden door een nadruk op samenwerking tussen zorgverleners. Die samenwerking vindt meestal plaats in netwerken van…