Oproep aan: Alle professionals, projectleiders, patiëntvertegenwoordigers en adviseurs in de acute zorg Alle beleidsmedewerkers bij RAV’s, Roaz’en en GHOR’ instanties, veiligheidsregio’s of bij nationale overheidsinstanties zoals VWS, ZiNL , NZA en bij zorgverzekeraars, Alle beginnende en ervaren onderzoekers, pas gestarte…