Samenwerken per functie is een hot item voor ziekenhuizen. Een aantal adviezen aan alle betrokkenen om de samenwerking tussen ziekenhuizen te versnellen

Door Marieke van Wieringen en Henk Nies. Als één ding duidelijk is, dan is het dat de zorg enorm onder druk staat. Werkdruk, ziekteverzuim, corona, krapte op de arbeidsmarkt. De problemen stapelen zich op. De rapporten en discussies met oplossingsrichtingen trouwens ook. Als je door je oogharen kijkt, zie je dat vooral bestuurders, managers, beleidsmakers en belangenbehartigers die oplossingen bedenken. We zullen ze verder ‘beleidsmensen’ noemen.