Door Carina Hilders, bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directievoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis. Solidariteit Overvallen door een virus, werd de maakbaarheid van de maatschappij terstond ingeruild voor dankbaarheid. Het gezond zijn en blijven…


Bijna geen enkele zorggroep voor diabetespatiënten maakt gebruik van multidisciplinaire patiëntendossiers en individuele zorgplannen. Patiënten krijgen weinig daadwerkelijke ondersteuning bij zelfmanagement. Er zijn veel problemen rondom de geautomatiseerde (keten)informatiesystemen en de financiering van de diabeteszorg. De patiënt staat nog niet…