Task force wonen zorg loopt vertraging op.

Niet verwonderlijk, natuurlijk, dat de task force wonen-zorg door alle coronaperikelen in het afgelopen jaar vertraging oploopt. Naar het zich laat aanzien met een half jaar, schrijven ministers de Jonge en Ollongren in antwoord op kamervragen.

Wat is de tasforce Wonen Zorg.

De taskforce staat onder het voorzitterschap van wethouder Adriani (Nieuwegein) en biedt sinds het najaar van 2019 via het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg maatwerk-ondersteuning aan gemeenten, corporaties en zorgorganisaties, die vragen hebben over bijvoorbeeld het maken van een woonzorganalyse, het opstellen van een woonzorgvisie, het formuleren van prestatieafspraken of het op gang brengen van de samenwerking tussen de relevante partners.

Monitor Ouderenhuisvesting

De minister geeft aan dat de tweede kamer aan het einde van dit jaar de Monitor Ouderenhuisvesting ontvangt. Daarin wordt de geraamde ontwikkeling van de vraag naar woningen voor ouderen gelegd naast het huidige aanbod. Het tekort in 2030 of 2040 voor zelfstandig wonende ouderen met somatische of psychogeriatrische beperkingen is overigens lastig vast te stellen. Dit is afhankelijk van veel factoren, zoals het aantal mensen dat zijn woning de komende 10 of 20 jaar aanpast, de jaarlijkse bouw van levensloopbestendige woningen en het verhuisgedrag van ouderen, zo schrijven de bewindslieden.. Het aantal levensloopbestendige, aanpasbare of drempelloze woningen kan voldoende zijn, maar bewoond worden door mensen of gezinnen die geen beperkingen hebben. Het tekort in 2030 of 2040 naar woningen voor mensen met een psychogeriatrische beperking is zo mogelijk nog moeilijker te bepalen: niet zozeer de woning is van belang maar de ondersteuning van de mantelzorger en/of zorgverleners.

Woon-zorgvisies

De Taskforce is opgericht door de VNG, Aedes, Actiz en de ministeries van VWS en BZK.

De Taskforce maakt zich er sterk voor dat in de komende jaren overal in Nederland partijen op lokaal niveau komen tot uitvoering van gezamenlijke prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Hans Adriani, wethouder Wonen in Nieuwegein is voorzitter van Taskforce.

De doelstelling is dat en er in iedere gemeente door de gemeenteraad vastgestelde woonzorgvisies zijn, met daar op gebaseerde prestatieafspraken, de uitvoering op lokaal niveau is geborgd en de inzet van de taskforce niet langer nodig is.

Knelpunten

Via een digitaal platform kan eenieder melding maken van vragen en knelpunten bij de taskforce. De taskforce organiseert ook werksessies waarin knelpunten besproken kunnen worden. Voor vragen die meer expertise nodig hebben stelt de Taskforce Wonen en Zorg het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg beschikbaar. Sinds het najaar van 2019 levert het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg maatwerkondersteuning aan gemeenten, corporaties en zorgorganisaties die vragen hebben over bijvoorbeeld het maken van een woonzorganalyse, het opstellen van een woonzorgvisie, het formuleren van prestatieafspraken of het op gang brengen van de samenwerking tussen de relevante partners.

Op de vraag of het uitvoerbaar is om voor te schrijven dat binnen enkele jaren minimaal 20% of 30% van alle nieuwbouw levensloopbestendig dient te zijn antwoorden de bewindslieden ontkennend (of ze branden zich er niet aan): “ Er bestaat geen uniforme definitie van levensloopbestendig wonen. Hierdoor is het niet uitvoerbaar om een percentage nieuwbouw dat levensloopbestendig is voor te schrijven”.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>