Tien beste wensen voor patiënten in 2019

Meer preventie, ruim baan voor samen beslissen en een kwaliteitsprogramma voor ziekenhuizen. Dit is een greep uit mijn wensen voor patiënten in 2019.

Meer inzet op preventie, ruim baan voor samen beslissen, een goed functionerend PGB Portaal, een kwaliteitsprogramma voor ziekenhuizen en een nieuw ontwerp voor de ggz. Een greep uit mijn wensen voor patiënten in 2019:

1. Gezonde voeding goedkoper

Alle frisdranken in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 5 procent suiker kosten sinds april 2018 tussen de 20 en 25 eurocent extra per liter. Het kabinet-Rutte III wil er niet aan en noemt het voorstel van de conservatieve (!) Engelse regering betutteling. Ik wens patiënten toe dat frisdrank duurder wordt en gezonde voeding goedkoper. Dat is de eerste van tien beste wensen voor 2019 aan hen. Hier volgen de overige negen.

2. Meer preventie in de zorg

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, cardiologen en vele andere specialisten signaleren bij tal van patiënten ongezonde leefstijlen (roken, drinken, stress, ongezond eten, te weinig beweging). Mijn beste wens: meer preventieverleners als lid van elk team van zorgverleners.

3. Ruim baan voor samen beslissen

Shared decision making verlengt de consultduur met enkele minuten, want uitleggen van behandelopties met een keuzehulp erbij kost iets meer tijd. Mijn Beste Wens: Samen beslissen wordt standaard, ondanks het groter tijdsbeslag in de spreekkamer. Gelijktijdige vermindering van registratiedruk biedt hiervoor ruimte.

4. Nieuwe cliëntenradenwet van kracht

De Tweede kamer heeft onlangs Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) met algemene stemmen aangenomen. Mijn Beste Wens: De Eerste Kamer neemt het voorstel ook aan. Cliëntenraden gaan overal nadenken over de invloed die zij moeten krijgen bij een dreigend faillissement van hun eigen zorgorganisatie.

5. Één wijk, één huisarts, één wijkverpleegkundige

In een wijk werken soms vijf tot tien thuiszorgaanbieders. Dat maakt overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen vrijwel onmogelijk. Mijn Beste Wens: dat zorgverzekeraars het aantal thuiszorgaanbieders terugbrengen tot één of twee per wijk. Dan komen betere zorg, betere contacten en meer werkplezier vanzelf tot stand.

6. Een goed functionerende website voor het pgb

Er wordt druk gebouwd aan een nieuw PGB Portaal, waarmee cliënten sneller en makkelijker hun zorg kunnen regelen. Ruim 1.200 budgethouders en 3.000 zorgverleners werken nu met dit nieuwe digitale systeem. De eerste ervaringen? Iedereen is er blij mee. Mijn Beste Wens: Dat eind 2019 dit portaal overal wordt gebruikt.

7. Trotse professionals, ook in ziekenhuizen

Het VWS-programma Waardigheid en Trots voor de langdurige zorg was een groot succes. De kwaliteit van die zorg verbeterde aanzienlijk. Mijn Beste Wens: ik gun ziekenhuizen ook zo’n stimulerend programma gericht op zorg-op-de-juiste-plek en op snellere uitwisseling van röntgenfoto’s en ander beeldmateriaal.

8. Meer samenwerking regionale ziekenhuizen

Specialisten hebben vaak uitstekende ideeën voor samenwerking met hun naaste collega’s. Die gaan over taakverdeling, concentratie acute zorg, gezamenlijke zorgpaden en niet-kaping van elkaars personeel. Mijn Beste Wens: dat beleidsmakers, in interviews of anderszins, met voorbeelden aangeven in welke mate medisch specialistische bedrijven en ziekenhuizen regionaal mogen samenwerken dan wel moeten concurreren.

9. Vind de ggz opnieuw uit

Op dit moment sluiten de ggz van huisartsen en hun praktijkondersteuners, de basis-ggz en de specialistische ggz onvoldoende op elkaar aan. Mijn Beste Wens: Dat een werkgroep van professionals, patiëntvertegenwoordigers en wetenschappers de ggz in 2019 opnieuw uitvindt en dat beleidsmakers daarna de randvoorwaarden daarvoor ontwerpen.

10. Houd het doel van de zorg voor ogen en niet de richtlijn

Professionals, zorgverzekeraars en beleidsmakers houden zich vaak strikt aan hun eigen richtlijnen. Als laatste beste wens daarom: moge niet de toepassing van de richtlijnen maar gezondheidsbevordering, kwaliteit van zorg en doelmatigheid ieders voornaamste inspiratiebron zijn in 2019.

Wat zijn jouw beste wensen voor patiënten in 2019? Graag hieronder jouw reactie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>