Uitbreiding programma substitutiecongres 15 februari

15 februari vindt in Utrecht een congres plaats over geïntegreerde zorg in de eerste- en tweedelijn. Veel mensen hebben zich al ingeschreven. Om het congres nog veelzijdiger en interessant te maken worden enkele nieuwe workshops toegevoegd met goede samenwerkingsprojecten over specialismen die nog niet op de agenda stonden.

Projecten

Substitutie in de zorg is volop in ontwikkeling. Drieënzestig projecten zijn gecontracteerd binnen de substitutieregeling van het Tussenakkoord van 2018. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is is 6,7 miljoen euro. Ze vallen onder de 75 miljoen euro die huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid beschikbaar hebben gesteld voor verschuiving van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Dit meldt de website Zorgenz op basis van een analyse van de NZA. De analyse zelf heb ik niet op de NZA website kunnen vinden.

Goede voorbeelden

Deze substitutieregeling wordt besproken op het congres geïntegreerde zorg eerste en tweede lijn dat op 15 februari in Utrecht plaatsvindt. Tal van actuele onderwerpen en goede voorbeelden over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn komen die dag aan bod. Het congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid voor eigen inbreng en vragen.

Belangstelling

Er bestaat grote belangstelling voor dit congres: ruim 140 deelnemers hebben zich al ingeschreven. De inschrijving toont echter wel een scheve verdeling. Er zijn samenwerkingsverbanden en patiëntenorganisaties die met acht personen komen. Enkele grote zorgverzekeraars komen in het geheel niet. Er zijn ook nog steeds ziekenhuizen en zorggroepen die verstek laten gaan.

Extra workshops

Om het congres nog veelzijdiger en interessant te maken worden enkele nieuwe workshops toegevoegd over specialismen die nog niet geagendeerd waren:

  • Het verloskundige bedrijf Annaventura in Breda, waar verloskundigen en gynaecologen een geheel vormen. De leiding komt uitgebreid hierover haal verhaal doen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Hoe pak je zo’n samenwerking aan?
  • Huisartsen en fysiotherapeuten van de gezondheidscentra Marne en Bankras in Amstelveen besparen vele verwijzingen naar orthopeden door samenhangende diagnostiek bij de top vijf van klachten over het bewegingsapparaat. Daarnaast bespreken medewerkers van zorgverzekeraar Menzis voorbeelden van integrale bekostiging van orthopedische zorg.
  • Vanuit Bernhoven in Oss werken oogartsen nauw samen met de eerste lijn. Die bestaat voor hen uit orthoptisten en optometristen in de eerste lijn. Samen vormen zij het oogheelkundig screeningscentrum. In een eigen workshop doen zij hierover verslag.
  • Een workshop met flitspresentaties met onderwerpen als meekijkconsulten van kinderartsen in de huisartsenpraktijk, het persoonsgericht en geïntegreerde zorgmodel ‘SamenOud’ en ervaringen met substitutie uit Friesland.
Meer informatie

Wil jij ook deelnemen aan het congres Geïntegreerde Zorg Eerste- en Tweedelijn en nieuwe kennis(sen) opdoen? Wil jij jouw transitieproject toetsen aan die van anderen en leren van goede voorbeelden? Klik dan hier voor meer informatie en voor inschrijving.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>