Valpreventieprogramma ‘TOM’ ondersteunt ouderen

In project TOM werken vijf landelijke organisaties samen om de mobiliteit van ouderen te verbeteren en valincidenten te voorkomen.

Een onderzoeksteam uit Massachusetts heeft wetenschappelijk bewijs geleverd dat een breed opgezet valpreventieprogramma leidt tot minder valpartijen, minder letsel daarbij en lagere zorgkosten. Dat wordt beschreven in een artikel in het hoog aangeschreven vakblad Health Affairs. Ik besprak dat onderzoek in een eerder bericht. Jessica Hohenschon is onder andere leider van het project Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM). In TOM werken vijf landelijke organisaties samen om een blauwdruk voor valpreventie te ontwikkelen. Zij reageerde enthousiast op mijn bericht, en wel als volgt:

‘Elke vijf minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. En dagelijks wordt zo’n val zelfs negen mensen fataal. Vallen ís een reëel probleem voor (de zelfstandigheid van) ouderen. Effectieve valpreventie ook. Bewezen methodes om vallen te voorkomen zijn er genoeg. Maar ze blijken lastig in de praktijk te brengen. Voor het eerst in Nederland bundelde een aantal organisaties hun krachten voor een bijzonder programma ter ondersteuning van senioren die thuis willen blijven wonen: het project TOM, waarvan de letters staan voor Thuis Onbezorgd Mobiel.

Project TOM

In project TOM werken vijf landelijke organisaties samen om een blauwdruk voor valpreventie te ontwikkelen: VeiligheidNL, Nutricia, Philips, ONVZ Zorgverzekeraar en PostNL. Wij combineren inzichten uit het sociale domein, fysiek gezondheidsonderzoek en sensortechniek om de mobiliteit van ouderen te verbeteren en valincidenten te voorkomen. We bieden een pakket aan ondersteuning en maatregelen waarvan bewezen is dat ze werken. Verder wordt er samengewerkt met vertrouwde lokale professionals.

Bewegingsmonitor

De eerste proefregio is de gemeente Best: De 65-plus TOM-deelnemers uit Best volgen een beweeg/-valpreventieprogramma, krijgen persoonlijk voedingsadvies en een bewegingsmonitor. Dit is een apparaatje van Philips dat de bewegingen bijhoudt en achteraf analyseert. Om de kans op vallen te verkleinen, werken de deelnemers twee keer per week op hun eigen niveau met een fysiotherapeut. Een diëtiste geeft voorlichting over voeding voor ouderen.

Persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht is een essentieel element binnen project TOM. Er zijn getrainde ouderenadviseurs die de deelnemers bezoeken en ZorgConsultenten van ONVZ Zorgverzekeraar die regelmatig bellen om te horen hoe het gaat. Ook is er een nieuwe rol voor de bezorger van PostNL. Die bezorgt niet alleen de bewegingsmonitor, maar helpt ook bij het gebruik hiervan en heeft regelmatig contact met de senior. De proef in Best is succesvol van start gegaan met veel enthousiaste senioren.

Leerpunten

Effectief samenwerken en iets nieuws ontwikkelen gebeurt met vallen en opstaan. Leerpunten uit de eerste proefregio hebben onder andere betrekking op de communicatielijnen, de onderlinge rolverdeling en praktische zaken als het regelen van vervoer van een deelnemer naar de fysio. Pas in de praktijk leer je echt. Dit nemen we mee in de volgende proefregio’s. De ambitie is om project TOM te ontwikkelen van één naar vier proefregio’s en van een landelijke naar een internationale uitrol. Er wordt een blauwdruk ontworpen van de gewenste valpreventie situatie voor Nederland die vertaald wordt naar een implementatieplan. Een cruciaal onderdeel om langdurig succes te boeken.’

E-health Congres

Tot zover Jessica Hohenschon. Op vrijdag 10 november vindt het zevende Nationale E-health Congres plaats te Utrecht. Dan komen tal van apps (waaronder deze) aan de orde die preventie stimuleren. Andere apps die aan bod komen ondersteunen diagnostiek en behandeling van patiënten en de begeleiding van mensen met chronische aandoeningen. Wil jij jouw app ook tonen op dit congres? Geef je dan op voor een flitspresentatie. Dit kan tot 1 september door een mail met uitgebreide informatie te sturen naar: mail@guusschrijvers.nl.

Aanmelden

Wil je nieuwe kennis en nieuwe kennissen op doen? Klik dan hier en meld je aan voor het e-health congres. De ideale deelnemer is een professional die thuis een smartphone gebruikt, online vliegtickets bestelt en met zijn of haar kinderen of vrienden appt. Op het werk baalt hij of zij van de geringe digitale ondersteuning om iets vergelijkbaars te doen met collega’s, patiënten of cliënten. Hij/zij is op zoek naar eenvoudig toe te passen apps (plug and play) die binnen de digitale werkomgeving gebruikt kunnen worden.

Jessica Hohenschon is consultant in het Philips Care Managementteam, onderzoeker ouderen consumenten gedrag en projectleider van TOM in de proefregio Best.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>