Vanaf 13 november 2012: Masterclass Organisatie Geboortezorg

‘Inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de (geboorte)zorg, vanaf begin 2010 tot heden met alle belangrijke rapporten en beleidsstukken in onderlinge samenhang toegelicht.’ Dat is het eerste thema op de eerste middag van de Masterclass Organisatie Geboortezorg die op 13 november van start gaat. De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen en de Julius Academy organiseren deze. De Masterclass omvat acht dinsdagmiddagen van 15.00 – 19.00 uur. Die vinden plaats in het gebouw van de Academie Verloskunde. Spreker op de eerste bijeenkomst is ondergetekende. Zes middagen hebben de volgende thema’s en sprekers (tussen haakjes):

  1. Geboortezorg vanuit politiek perspectief (Chiel Bos, voorzitter CPZ en Janneke Schermers, oud Tweede kamerlid)
  2. Kwaliteit van zorg (Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur)
  3. Samenwerken, meerwaarde van multidisciplinaire teams (prof. Fedde Scheele)
  4. Verandermanagement en conflicthantering (dr. Henk van der Steeg, oud-gynaecoloog)
  5. Vernieuwingen in de geboortezorg (prof. Arie Franx)
  6. persoonlijk en effectief leiderschap in de geboortezorg (dr. Maurice de Valk).

 

Tijdens de achtste bijeenkomst presenteren de deelnemers eindopdrachten waarin zij een wenselijke verandering in hun werksetting of verloskundig samenwerkingsverband bepleiten. De masterclass heeft al één keer gedraaid en blijkt uitstekende aan te sluiten op de kennisbehoeften van ervaren verloskundigen en gynaecologen, bestuursleden van verloskundig samenwerkingsverbanden, zorginkopers, onderzoekers en beleidsmedewerkers van instanties. Doe je mee? Klik dan hier:

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>