Veel animo voor studiedag over indicatiestelling

Studiedag wetgeving langdurige zor en indicatiestelling 13 juni 2019

De studiedag van de Guus Schrijvers Academie op 13 juni over indicatiestelling en afstemming van de wetten voor de care sector trekt veel deelnemers. Het onderwerp is actueel en spreekt tot de verbeelding. Ondergetekende geeft vijf oorzaken hiervoor.

  1. Er bestaan vier wetten voor langdurige zorg: de Wet langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet voor wijkverpleging, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet (voor kinderen met meervoudige beperkingen). Niet alleen patiënten en cliënten, maar ook zorgverleners ondervinden veel last van het ontbreken van afstemming tussen deze vier wetten. Zij verwachten oplossingen en tips op de studiedag. En die komen er ook. Onder andere van medewerkers van het Zilveren Kruis en Menzis. Zie hiervoor het programma.
  2. De automatisering voor het toewijzen van een Persoons Gebonden Budget vordert gestaag. Per Saldo directeur Aline Molenaar biedt een overzicht hoe dat gaat bij elk van de vier genoemde wetten. Studiedagdeelnemers willen zich graag bijscholen op dit terrein. Die informatie kunnen ze namelijk goed gebruiken in hun keukentafelgesprekken en adviesgesprekken met cliënten.
  3. De zorgkantoren gaan in 2020 op een andere manier inkopen en gaan minder werken met kwaliteitsindicatoren. Na de zomer beginnen tal van deelnemers met het overleg over de begroting 2020. Ze krijgen van sprekers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgkantoren informatie die ze hiervoor kunnen gebruiken. Zo houdt de directeur Langdurige Zorg van de NZa een plenaire voordracht over dit onderwerp. Zie het programma.
  4. De gemeenten zitten met forse financiële tekorten op de WMO-uitvoering. Wat gaat er in 2020 gebeuren met de sociale teams en met de gespecialiseerde zorgverlening? Antwoord op die vraag geeft Jantine Kriens, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
  5. In Vlaanderen wordt geëxperimenteerd met een tussenvorm van langdurige zorg in natura en in PGB-verpakking. De Vlamingen zijn sinds 2015 daarmee bezig. Zij presenteren op de studiedag de eerste resultaten van een externe evaluatie. Zijn de Belgische oplossingen ook toepasbaar in ons land?

Informatie

Deze vijf punten brachten veel professionals werkzaam bij aanbieders van langdurige zorg, bij gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en andere instanties ertoe zich in te schrijven voor de studiedag op 13 juni. Ook geïnteresseerd? Bekijk dan op de speciale congrespagina het programma van de studiedag en schrijf je in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>