Groot aantal Nederlanders wil online afspraak maken met huisarts

Online een afspraak maken met de huisarts is makkelijk voor patiënten, draagt bij aan een betere toegang tot de zorg en kan de praktijkassistente ontlasten,

Online een afspraak maken met de huisarts kan makkelijk zijn voor patiënten, draagt bij aan een betere toegankelijkheid van de zorg en kan de praktijkassistente ontlasten, omdat er minder telefoontjes zijn. Deze conclusie trekken onderzoekers van het NIVEL en van NIctiz in het blad Huisarts en Wetenschap.

Groeiende behoefte

De mogelijkheid om online een afspraak te maken is in de afgelopen jaren toegenomen. In 2013 kon bij 14% van de huisartsen via internet een afspraak worden gemaakt. Dat was in 2016 37%. In 2016 gaf 6% van de patiënten aan hiervan gebruik te hebben gemaakt, tegenover 2% in 2013. De groep potentiële gebruikers nam in de periode 2013 -2016 ook toe. In 2013 wilde een derde van de Nederlandse patiënten de optie om online een afspraak te maken. In de periode 2016 steeg dit aantal naar bijna de helft (45%) van de bevolking.

Onbekendheid

Patiënten die wel eens een online afspraak hebben gemaakt, vinden dat het tijd bespaart en dat het prettig is, omdat ze kunnen kiezen voor een tijdstip dat hun goed uitkomt. Belangrijke redenen om niet via internet een afspraak te maken zijn dat mensen niet gewend zijn om te bellen, of zich er niet in verdiept hebben en dat ze weinig bij een zorgverlener komen. Ook zegt 92% van de patiënten dat zorgverleners hun nooit hebben gewezen op de mogelijkheid om online een afspraak te maken.

Instroommanagement

Tot zover de genoemde onderzoekers van het Nivel en Nictiz, die hun uitkomsten baseren op de vier e-health monitoren over de jaren 2013 tot en met 2016. Ik voeg als mogelijke verklaring toe voor de geringe bekendheid en het gebruik: de vrees bij huisartsen voor een aanzuigende werking en bijkomende (nog) hogere werkdruk door de betere toegankelijkheid. Zij verliezen dan de regie over het instroommanagement van hun praktijk. De trend is nu juist om strenger aan de telefoon te selecteren wie van de patiënten wel en niet met spoed in het spreekuur terecht kan. Of wie helemaal niet daarvoor in aanmerking komt en kan volstaan met een zelfzorgadvies van de assistente bij huisartsenposten.

Weinig kennis

Verder ontbreekt bij menige huisartsengroep kennis over software-applicaties voor online afspraken. Tenslotte zijn de aanvangsinvesteringen hoog -ik schat zo’n 30 duizend euro- voor de aanschaf van betere hardware, software en bijscholing van huisartsen en assistenten. Wat ik niet uit mijn eigen ervaring kan beoordelen is hoe groot de vrees bij assistenten is dat zij een deel van hun werk verliezen. Deze vrees zou ook de invoering van online afspraken kunnen afremmen. Al met al is er dus nog genoeg werk te verzetten in de gemiddelde huisartsenpraktijk op dit punt.

E-health Congres

Het online afspraken maken met huisartsen is één van de onderwerpen dat aan bod komt op het zevende E-health Congres, dat plaatsvindt op 10 november te Utrecht. Voor dit congres ben ik op zoek naar een spreker uit een huisartsenpraktijk waar online afspraken maken regelmatig voorkomt en goed geïmplementeerd is en waar bekendheid is gegeven aan de beschikbaarheid daarvan. Is dat bij jou het geval? Stuur je mij dan een mail?

Toepassingen

Naast dit onderwerpen passeren vele e-health toepassingen de revue op dit congres. Niet alleen bij huisartsen maar ook in de geestelijke gezondheidszorg, bij medisch specialisten en in de langdurige zorg. De toepassingen die aan bod komen zijn legio: ondersteunende software bij het stellen van een diagnose, het werken met scherm-tot-schermcontacten, het communiceren van professionals via beveiligde WhatsAppjes en vergelijkbare applicaties etc.. Softwarebedrijven die hun e-health applicaties willen toelichten zijn welkom als standhouders op het congres. Voor meer informatie hierover kun je een mail sturen naar: secretariaat@guusschrijvers.nl.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>