Verpleeghuizen kunnen weer open voor familie, indien …

“Tal van verpleeghuizen hebben cohortverpleging ingevoerd. Dat is een vorm van groepsisolatie van besmette personen met één team van zorgprofessionals. Die werken achter elkaar door voor hun cohort van patiënten en hoeven niet steeds te wisselen van beschermende kleding, handschoenen, mondkapje en bril. Voor de families van niet-besmette personen moet gaan gelden dat zij bij bezoek 1,5 meter afstand houden, handschoenen dragen en mondkapjes voor hebben. Zij kunnen dagelijks komen zonder beperkingen verder. Bij besmette personen ligt dat anders. Daar is één mantelzorger per dag gedurende een uur welkom met beschermende kleding. Waar we naar toe moeten is maatwerk. Want de ene verpleeghuisbewoner is de andere niet.” Aan het woord is een van de sprekers van het webinar over digitaal bezoeken van kwetsbare personen in tijden van corona. Dat vond plaats op 30 april van 10.30 – 12.30 uur. De Guus Schrijvers Academie (GSA) had het georganiseerd. ZonMw had het gratis werbinar mogelijk gemaakt. Het trok 190 deelnemers. Ondergetekende noteerde vanaf huis (zie foto) tijdens de uitzending aangereikte oplossingen, hetzij om het fysieke bezoek in ere te herstellen hetzij om het digitale bezoek vaker, eenvoudiger en met meer variatie te realiseren.

Ik som andere  oplossingen hieronder op zonder te verwijzen naar specifieke sprekers of vragenstellers. Want sommige oplossingen werden in dit creatieve webinar door meer dan één persoon ingebracht. De GSA publiceert het webinar integraal op haar website evenals de Power Point presentaties van de sprekers. 

Oplossingen om fysieke bezoeken in ere te herstellen

 1. Dit is de hierboven genoemde cohortverpleging.
 2. Beperk in de komende maanden in ieder het verkeer tussen bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg (hierna te noemen cliënten) en familie. Het is beter als slechts één of twee mantelzorgers op bezoek gaan en niet steeds wisselende familieleden. Dit verlaagt de kans op verspreiding van het corona-virus naar andere regio’s.
 3. Voldoende testen en analyse-capaciteit maken gerichte opsporing van dragers van het virus mogelijk en verkleint het risico van verspreiding naar zorgverleners, cliënten en familie.
 4.  De langdurige zorg participeert niet in het regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Dat gaat onder meer over Persoons Beschermende Middelen. En wie niet aan tafel zit, deelt niet in deze middelen. In elke regio zou de langdurige zorg moeten participeren in het ROAZ.
 5. De richtlijn mantelzorgondersteuning en de mantelzorgladder daarin biedt een start om maatwerk te ontwikkelen.
 6. De Rijksoverheid heeft het bezoekverbod opgelegd aan verpleeghuizen. Bij de instellingen voor gehandicaptenzorg is dat niet het geval. Daar is sprake van zelfregulering. Die biedt meer mogelijkheden voor pilots. Het is beter als zelfregulering ook gaat gelden voor verpleeghuizen.

Oplossingen om digitale en raambezoeken te verbeteren

 1. Het doen van spelletjes via beeldbellen en het zenden van foto’s prikkelt de belevingswereld van cliënten. Maar soms kunnen cliënten hun tablet of smartphone dan niet meer zelf bedienen.
 2. Eenvoudig te bedienen zijn opgeknapte (in jargon: refurbished), zo’n twee jaar oude tablets of laptops met alleen 1. Een simkaart 2. Whatsapp software en MDM-software. Die laatste maakt ondersteuning op afstand mogelijk. Indien cliënten hun apparaat toch niet zelf kunnen bedienen, kunnen mantelzorgers dat activeren. De aanwezigheid van een eigen SIM-kaart voorkomt dat cliënten afhankelijk zijn van de wifi-ondersteuning van de instellingen.
 3. Menig aannemersbedrijf is bereid een hoogwerker gratis uit te lenen om familiebezoek van buitenaf Ivia het raam) op hoge etages mogelijk te maken.
 4. Instellingen die meer tablets of laptops voor hun cliënten behoeven, kunnen zich melden bij diverse goede-doelstichtingen zoals Helpdigitaal, waarvan een woordvoerder tijdens het webinar aan het woord kwam.
 5. Alle cliënten beschikken over een elektronisch zorgdossier. Daarin staat per dag genoteerd hoe het gaat met hen. Familie kan zelden eenvoudig in het dossier. Als dat wel zou kunnen, zouden zij ter voorbereiding op het beeldbellen dat kunnen raadplegen.

Met dank aan de inleiders van het webinar

Deze oplossingen kwamen naar voren in wat ik durf te noemen een digitale brainstormsessie van twee uur. Ik dank de deelnemers voor hun actieve bijdragen en vragen. Ik dank alle sprekers voor hun goede voorbereiding van hun inleidingen en vragen beantwoording. Dat waren Martien Bouwmans, gespreksleider en interviewer; Henk Herman Nap, senior onderzoeker van Vilans Virtueel; Boris van der Ham, voorzitter Gehandicaptenzorg Nederland; Vivian Broex, Bestuurder Zorgspectrum te Nieuwegein; Milah Wouters, Woordvoerder Help Digitaal.nl; Jasper Boele, Directeur/Bestuurder LSR, platform voor cliëntenraden en Wilco Kruijswijk, Senior-adviseur Mantelzorg.nl.

Webinar Agenda

Op dinsdag 26 mei 2020, 10.30 – 12.30 uur vindt het webinar Palliatieve Zorg in tijden van corona plaats. Saskia Teunissen houdt van 11.30 tot 12.30 uur een interactieve inleiding over dit onderwerp. Er is dan volop gelegenheid om vragen te stellen en met Teunissen in discussie te gaan. Van 10.30 – 11.30 komen enkele goede voorbeelden van palliatieve zorg in tijden van corona aan de orde. Vanaf medio mei staat het programma op de website. Klik dan hier voor meer informatie en inschrijving.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>