Verpleegkundig specialist ook nodig in de eerste lijn

In ziekenhuizen komen vele academisch geschoolde verpleegkundigen (VS’en) voor. In de geestelijke gezondheidszorg staat een doorbraak te wachten: De zogeheten commissie-Meurs gaat waarschijnlijk adviseren dat deze verpleegkundigen ook hoofdbehandelaar of regie-behandelaar kunnen worden naast psychologen en psychiaters.

Extra Nurse Pracititioners
In de eerste lijn komen VS’en af en toe voor met de naam Nurse Pracititioner dan wel Physician’s Assistant. Maar er is in de eerste lijn meer behoefte aan deze verpleegkundige academici. Zij kunnen de behandeling (inclusief medicatie voorschrijven) overnemen van huisartsen van veel patiënten met chronische aandoeningen. Ook kunnen zij een zorgleefplan opstellen samen met een oudere met multimorbiditeit, met anderen een transmuraal zorgpad ontwerpen, populatiemanagement uitvoeren en de samenwerking binnen de eerste lijn repareren als die een keer is vastgelopen.

Studiedag
Al deze punten heb ik op 8 april besproken tijdens een studiedag in Utrecht van docenten van verpleegkundig specialisten in opleiding. De PowerPoint presentatie tref je hier aan.

Eén reactie op “Verpleegkundig specialist ook nodig in de eerste lijn”

  1. Peter Koopman

    Er zijn twee gebieden waarop de verpleegkundig specialist een belangrijke rol speelt: 1. BIG-Specialist in de verpleegkunde (top opleidingscontinuum); 2. Beroepsuitoefening tussen geneeskunde en verpleegkunde (taakherschikking). De MANP opleiding is ooit gestart om vooral het tweede gebied in te vullen. Nu er geen artsentekort lijkt te zijn zou er een economische reden kunnen zijn om taakherschikking als beleid te kiezen. De staatscie Werner
    (1991) zag vooral de differentiatie binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening als uitdaging voor verpleegkundig specialisten. Naar mijn mening zou het in de beroepskolom van o.a. Wijkverpleegkundigen passend zijn om bijvoorbeeld het huidig erkende verpleegkundig specialisme op het terrein van preventie vooral hiervoor open te stellen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>