Hoe vervul je de regierol bij kwetsbare gezinnen?

De inspecties Sociaal Domein hebben de kennis, competenties, bevoegdheden en randvoorwaarden voor het uitvoeren van de regierol bij kwetsbare gezinnen in kaart gebracht.

Stel: Je bent verantwoordelijk voor de regie over zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin volgens de werkwijze 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur. Heb je daarbij scherp wat je moet doen? Wat je moet weten? Wat je moet kunnen? Wat er voor jou geregeld moet zijn? De vijf inspecties van Toezicht Sociaal Domein gaan hierover graag met je in gesprek tijdens het congres over onder meer samenwerking van jeugdteams en eerste lijn op vrijdag 29 september te Utrecht.

Regierol

De inspecties hebben de benodigde kennis, competenties, bevoegdheden en randvoorwaarden voor het goed (laten) uitvoeren van de regierol bij kwetsbare gezinnen in kaart gebracht. Voor regisseurs, gemeenten en instellingen zijn deze inzichtelijk gemaakt op de website www.regiesociaaldomein.nl die eind september online gaat. Dit overzicht helpt regisseurs, instellingen en gemeenten bij het gesprek over een goede invulling van de regierol.

Onderzoek

De website is het resultaat van diverse onderzoeken van Toezicht Sociaal Domein. De inspecties hebben regisseurs in het sociaal domein bevraagd over hun functie. Daarnaast is gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken van Toezicht Sociaal Domein, bijvoorbeeld het onderzoek Het wijkteam en kwetsbare gezinnen dat eind april 2017 is gepubliceerd.

Workshop

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie voor het Onderwijs, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inspecteur Hèlen Heskes gaat graag met jou aan de slag over dit onderwerp in een workshop op het congres over samenwerking tussen eerste lijn en sociaal domein op 29 september In Utrecht. Klik hier als je het congres en deze workshop (13.30 uur) wilt bezoeken.

Preventiematrix

Na de inspectie komt Marga Beckers aan het woord in dezelfde workshop op het congres. Zij is adviseur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Haar onderwerp gaat over samen werken in de wijk met de preventiematrix. Deze matrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw wijk of gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. De matrix maakt ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht behoeven.

Jeugd

De matrix kan op verschillende manieren worden gebruikt door gemeenten en/of professionals, al dan niet samen met burgers. In de workshop leer je de matrix toe te passen voor jeugd van nul tot achttien jaar. Er is ook een matrix voor volwassenen en voor ouderen beschikbaar. Sinds medio augustus staat de preventiematrix op de website van het NCJ. Heb je interesse om deze workshop en het congres 29 september over samenwerking tussen wijk- en jeugdteams en eerstelijn te bezoeken? Klik dan hier voor meer informatie of voor het inschrijfformulier.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>