Vierdaagse Online Masterclass Evaluatie pilot initiatieven en Opschalen van zorgvernieuwing

Graag brengen wij de Online Masterclass: Zorgvernieuwing voor gevorderden*, van de Guus Schrijvers Academie, onder de aandacht. Deze zal worden gehouden op 4 middagen in juni, te weten; 2, 11, 16 en 25 juni.

Een masterclass zorgvernieuwing afgestemd op de actualiteit!

Zorginnovatie stond al hoog op de agenda in alle deelsectoren van de gezondheidszorg: tussen huisartsen, wijkverpleging, paramedici en ziekenhuizen via het programmade Juiste Zorg op de Juiste Plek. Tijdens de corona-uitbraak komen in alle sectoren e-consulten veel meer voor evenals andere zorginnovaties zoals cohortafdelingen in ziekenhuizen, nieuwe zorgpaden en compartimentalisering van besmette en niet-besmette gebouwen en herbestemming van bijvoorbeeld OK’s in IC-unit. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook in de eerste lijn en de ouderenzorg brengt het coronavirus veranderingen  in een stroomversnelling.  Die zijn vaak wel noodzakelijk maar niet altijd gunstig voor de kwaliteit van leven van cliënten. Deze Masterclass biedt deelnemers goede voorbeelden van recente zorginnovaties en de randvoorwaarden daarvan zoals bestuurlijke inrichting, bekostiging en veilige software.

Wat zijn de leerdoelen?:

Aan het einde van de Masterclass hebben deelnemers:

1. kennis verworven van theorie en praktijk in Nederland van starten en evaluatie van kleine pilot initiatieven, implementatie daarvan op grotere schaal binnen de eigen instelling of regio en opschalen naar verspreiding over het gehele land.

2.  eigen ervaringen gedeeld en die meegekregen van andere deelnemers en van de docenten met het voorbereiden, uitvoeren en vastleggen van de genoemde pilots, implementatie en opschaling.

3. Inzicht verworven in het gedrag van actoren (professionals, patiënten, cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten) tijdens voorbereiding, implementatie en evaluatie van zorgvernieuwing.

4. hun handelingsrepertoire vergroot bij het verwerven van draagvlak voor hun innovaties en het integer omgaan met weerstanden.

Wat betekent Zorgvernieuwing voor gevorderden?

* In de aankondiging staat vermeld dat de masterclass bedoeld is voor gevorderden. Dat betekent dat het leer niveau op HBO- dan wel universitair of vergelijkbaar niveau is. Verder is enige werkervaring op het gebied van implementatie en evaluatie van zorgvernieuwingspilots wenselijk, evenals enige basiskennis van IT binnen de gezondheidszorg, zoals eHealth applicaties en het EPD. Dit geldt tevens voor enige basis kennis over het inrichten, hanteren en evalueren van zorgpaden binnen de eigen instelling of tussen verschillende instellingen.

Voor wie is deze Masterclass bedoeld?

Deze interprofessionele masterclass is interessant voor

• huisartsen, praktijkverpleegkundigen, managers gezondheidscentra, casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde, zorgmanagers, zorgkantoren, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties, instellingen voor gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

• al wie in ziekenhuizen werkt aan zorginnovaties: medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, organisatie-adviseurs, zorgmanagers, transferverpleegkundigen, afdelingshoofden en ervaren andere professionals.

• Leidinggevenden en professionals in de acute zorg zoals ambulancezorg, huisartsenposten, spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen en crisisdiensten in de ggz.

• inkopers bij zorgverzekeraars, CIZ-indicatieadviseurs, ICT-providers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, middel/hoger management van de farmaceutische/medische industrie, wijkteams, wijkverpleegkundigen, patiënten- en gehandicaptenorganisaties, docenten, organisatie-adviseurs en alle anderen die mee willen denken over het vernieuwen en evalueren van de zorg..

Wat zijn de kosten?

€749,- per deelnemer. ( vraag naar kortingsmogelijkheden voor groepsdeelname)

Schrijf u nu in!

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>