Vlaanderen stoot door met m-health

Mensen met chronische aandoeningen zijn in te delen in vier groepen. De eerste groep heeft de aandoening emotioneel geaccepteerd en weet ermee om te gaan. Die heeft geen enkele begeleiding nodig. De tweede groep heeft de aandoening niet geaccepteerd en weet er niet mee om te gaan. Deze heeft huisbezoeken nodig van een wijkverpleegkundige, zeg maar van een case manager. De derde groep heeft de aandoening niet geaccepteerd, maar kan er wel mee omgaan. Bij de vierde groep ligt dat andersom: die heeft de aandoening wel geaccepteerd, maar kan er niet mee omgaan.

Die derde en vierde groep zijn kandidaten voor m-health. De derde groep krijgt via een app filmpjes te zien over andere patiënten die hun aandoening wel geaccepteerd hebben en bespreken die online met een psycholoog of verpleegkundige. De vierde groep krijgt tips voor structuur en planning en educatie om bijvoorbeeld de therapietrouw te verhogen. Online worden dagelijks de vorderingen bijgehouden.

Deze vier-groepenbenadering is een voorbeeld van inbedding van m-health in de bestaande zorgverlening in België. Alleen apps aanbieden met YouTube filmpjes is zinloos.

m-health België 2Deze opvatting, geïllustreerd met dit voorbeeld, kwam aan de orde op dinsdag 9 december in Leuven. Aanwezig waren zo’n 140 personen die leiding geven in de zorg en in telecommunicatie- en in m-health bedrijven. De groep heeft de naam Health Community(HC) en is onderdeel van een werkgeversorganisatie. De HC presenteerde in Leuven haar White paper: M-health als sleutel tot kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

Ondergetekende vergeleek op de bijeenkomst de uitkomsten uit mijn nieuwe boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel met de aanbevelingen uit de HC-nota. Ik benadrukte dat m-health geschikte tarieven behoeft ter verspreiding van deze innovatie over geheel Vlaanderen. ik beval daarom mijn Cappuccinomodel aan.

De HC nota is te vanaf januari 2015 hier te downloaden. Het vier-groepenvoorbeeld aan het begin van deze blog is afkomstig van twee sprekers op 9.12 te weten psycholoog Jan van Parijs van het bedrijf Interalis en verpleegkundige Jo Ravelingien van Remedus. Beiden coachen met dit model hun patiënten met chronische aandoeningen. Klik hier voor meer informatie.

Reacties uitgeschakeld voor Vlaanderen stoot door met m-health