Wanneer treed de raad van bestuur van de NZa af?

Medische gegevens en concurrentiegevoelige informatie van zorgverzekeraars en zorgverleners zijn niet veilig bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder op de zorgsector schendt daarmee al jaren de eigen regels over informatiebeveiliging en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Met dit bericht kwam NRC Handelsblad laatst. Dat bericht was gebaseerd op een 600 pagina’s tellend bezwaarschrift geschreven door Arthur Gotlieb, senior beleidsmedewerker van de NZa. Nadat Gotlieb zijn bezwaarschrift in januari dit jaar had ingeleverd bij de leiding van de NZa, pleegde hij zelfmoord. Hij werd 50 jaar.

Eigen beweging
Wat ik niet begrijp is, dat de NZA Raad van Bestuur nog steeds niet is afgetreden uit eigen beweging. Ze zouden de eer aan zichzelf moeten houden. Het gaat er niet om dat zij persoonlijk schuld hebben aan de schending van de informatie beveiliging. Zij waren echter wel verantwoordelijk voor alles bij de NZA.

Statement
Op 29 mei is een minister uit de Obama regering afgetreden. Hij was verantwoordelijk voor de Health  Veteran’s Adminisrtation (HVA). De  HVA had gesjoemeld met de wachtlijstregistratie van patiënten. Die minister  krijgt heus wel weer een andere baan. Maar zijn aftreden is een statement, dat dit gesjoemel nooit had mogen gebeuren. Beste Theo Langejan en Eitel Homans, jullie vormen de Raad van bestuur van de NZA. Treed toch af. Want die schending van de informatiebeveiliging had nooit mogen gebeuren.

Eén reactie op “Wanneer treed de raad van bestuur van de NZa af?”

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>