Hoe ziet de derde integratiegolf in de gezondheidszorg eruit?

Sinds de jaren zestig kent Nederland drie integratiegolven in de gezondheidszorg. Op dit moment zitten we midden in de derde golf. Hierbij gaat het om de samenwerking tussen patiënten en professionals. Deze samenwerking krijgt vorm via het bevorderen van patiënten zelfmanagement door professionals, gezamenlijk beheerde gezondheidsdossiers en shared decision making. De termen consument en patiënt zijn niet langer populair. Daarvoor in de plaats komen partner en co-producent. Op ICT-terrein is de grootste uitdaging het opzetten van een gezamenlijk digitaal gezondheidsdossier van arts en patiënt en het faciliteren van de communicatie tussen professionals en patiënten via de mail en via online beeldcontact.

Samenwerking eerste lijn

In de jaren zestig introduceerde de Engelse huisarts John Fry de multidisciplinaire samenwerking rond huisartsen. Zijn Nederlandse collega Frans Huygen deed datzelfde in Nederland. Het home team werd geboren. Sindsdien is deze samenwerking regel geworden in Engeland en Nederland. De WHO ondersteunt de promotie ervan over de hele wereld. Dit is de eerste golf van integratie van zorg. Op ICT-terrein was de grootste uitdaging het opzetten van een elektronisch dossier voor huisartsen en andere professionals in de eerste lijn.

Transmurale zorg

In de jaren tachtig kwam de samenwerking op gang tussen eerste lijn en ziekenhuizen. De transmurale zorg was geboren. Die trad aanvankelijk op rond mensen met chronische, somatische aandoeningen. Later werd die ook geïntroduceerd in de spoedeisende zorg, de geboortezorg, de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de tweede golf van integratie van zorg. Op ICT-gebied was (en is) de grootste uitdaging het opzetten van een digitaal netwerk voor communicatie tussen eerste lijn en ziekenhuizen.

Symposium

Deze drie golven besprak ondergetekende in Brussel tijdens een symposium van Cocir op donderdag 28 februari. Cocir is de Europese organisatie van de medisch beeldvormende, gezondheids ICT- en elektronisch-medische bedrijven. Deze organisatie zet zich in voor betere samenwerking tussen de Cocir-leden en organisaties die geïntegreerde zorg aanbieden. Ik hield mijn voordracht op het symposium in de rol van voorzitter van de International Foundation of Integrated Care (IFIC). IFIC en Cocir gaan in de toekomst nauwer met elkaar samenwerken. Als je interesse hebt in mijn PowerPoint-presentatie, kan je deze hier bekijken.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>