Wat te doen met MC Slotervaart na sluiting?

Het MC Slotervaart is failliet. De SEH is inmiddels gesloten. Voor de herbestemming van ‘Gebouw en Grond’ van het Slotervaart zie ik vier mogelijkheden.

Vierduizend meter. Dat is de afstand tussen het Amsterdamse MC Slotervaart en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), locatie West. Sinds dinsdag 23 oktober zal de SEH van het OLVG wel drukker zijn geworden. Want op die dag ging die bij de buren dicht.

Ik verwacht de komende maanden ook een stijging van het aantal polikliniekbezoeken en dagbehandelingen op het OLVG. De wachttijden en afspraaktermijnen zullen toenemen. Ik hoop maar dat artsen, verpleegkundigen en paramedici van het Slotervaart ook overgaan naar het OLVG. Dan kan de laatstgenoemde die patiëntengroei opvangen. Voor de volksgezondheid in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West is dat het beste.

Herbestemming MC Slotervaart

Voor de herbestemming van ‘Gebouw en Grond’ (G&G) van het MC Slotervaart zie ik vier mogelijkheden.

  1. Het OLVG gaat G&G gebruiken als vestiging voor alle electieve ingrepen, zoals staar-, knie- en heupoperaties. OLVG-West en -Oost ontwikkelen zich tot locaties voor complexe medisch-specialistische zorg. Een mooi voorbeeld van een dergelijke taakverdeling tussen vestigingen is de Reinier de Graafgroep in Delft/Den Haag.
  2. G&G krijgen een herbestemming binnen de ouderenzorg. Het stadsdeel Nieuw-West is sterk aan het verouderen. Een innovatief centrum van klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, (acute) wijkverpleging en dementiedeskundigen zou uitstekend voorzien in de zorgbehoeften in Nieuw-West. Een bezwaar tegen dit scenario is dat geografische concentratie van het aanbod van ouderenzorg tegen de tijdgeest ingaat. Want we willen deze zorg juist graag aanbieden dicht bij huis en achter de voordeur. Maar soms moeten beleidsmakers niet-optimale kansen toch benutten.
  3. De gebouwen en de grond zijn ook te benutten om alle oncologische zorg van het Amsterdam UMC onder te brengen. Die bevindt zich thans onder meer in noodbarakken op de locatie van het VUmc. Ik kom met deze optie omdat het Nederlands Kanker Instituut en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis zich op loopafstand van het Slotervaart bevinden. De wereldstad Amsterdam krijgt dan één wereldcentrum voor oncologische topzorg in plaats van concurrerend gedoe. Wie in kansen denkt: wellicht is de sluiting van het Slotervaart een blessing in disguise.
  4. Ik hoop maar dat de gebouwen en de grond een bestemming houden die past binnen de zorg en dat de curatoren van het Slotervaart deze niet verkopen aan de hoogste bieder. Want de grond leent zich uitstekend voor de bouw van woningen of kantoren, dus projectontwikkelaars ruiken vast al hun kans.
Belang volksgezondheid voorop

Kortom, ik wens de bestuurders de Amsterdamse ziekenhuizen en het Zilveren Kruis veel wijsheid toe bij de inrichting van de toekomst van hun zorg na sluiting van het Slotervaart. Hopelijk is het volksgezondheidsbelang op lange termijn hun belangrijkste richtsnoer en niet het financiële belang op korte termijn.

Dit bericht is in aangepaste vorm ook gepubliceerd als blog in Zorgvisie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>