WHO roept op tot geïntegreerde zorg

De Assemblee van de World Health Organization (WHO) heeft alle landen in de wereld opgeroepen om samenwerking centraal te stellen bij het aanbieden van zorg. Tot nu toe pleitte de WHO alleen voor integrale zorg zonder dat daarvoor coördinatie nodig was. De Ebola crisis is de grote drijver geweest voor de koerswijziging binnen de WHO. Daar bleek dat gefractioneerde zorg geen antwoord biedt op hedendaagse gezondheidsproblemen zoals epidemieën, de toename van mensen met chronische aandoeningen en de groei van het aantal patiënten met multimorbiditeit.

IFIC-congres

Al deze informatie bracht Margaret Chan, directeur generaal van de WHO, via een videoboodschap naar buiten bij de officiële opening van het congres van de International Foundation of Integrated Care (IFIC) op dinsdag 24 mei in Barcelona. Aan het congres namen 1.200 personen deel. Ondergetekende is voorzitter van de IFIC.

Geleidelijke ontwikkeling

Aan het standpunt van de Assemblee gingen twee rapporten vooraf. Decennia geleden koos de WHO voor een verticale aanpak van gezondheidsproblemen. In die tijd werd één ziekte via één specifieke organisatie, programma of campagne bestreden. Het uitroeien van pokken is hiervan bijvoorbeeld het resultaat. Jaren later koos de WHO voor een horizontale aanpak en ging de eerste lijn ondersteunen: elke wereldburger heeft recht op een arts in de eigen omgeving. In 2008 bracht de WHO hiertoe een rapport uit: Primary health care: now more than ever. En nu gaat de WHO dus een stap verder. Ze wil niet alleen meer samenwerking binnen de eerste lijn, maar ook tussen ziekenhuizen, binnen de geestelijke gezondheidszorg en bij de ouderenzorg.

Gevolgen Nederland

Het gezondheidsbeleid in Nederland gaat uit van het paradigma Marktwerking Ja, tenzij. Alleen als het niet anders kan, hoeft marktwerking niet. Bij dringende volksgezondheidsredenen bijvoorbeeld. Zo hoeven GGD’en en ambulancevervoerders niet te concurreren. Ook een ziekenhuis met een regionaal monopolie mag bestaan, als anders de spoedeisende zorg zou verdwijnen. Gelet op het WHO-standpunt zou Nederland het huidige paradigma moeten vervangen door Samenwerking Ja, tenzij. Alleen als samenwerking leidt tot hoge kosten vanwege de coördinatie, of tot luiheid en bureaucratie moet deze verdwijnen.

Ontroerd

Ik hoop dat de uitspraak van de WHO Assemblee zal leiden tot deze paradigma shift. In Barcelona was menigeen ontroerd en opgetogen dat de WHO zo duidelijk steun verleent aan geïntegreerde zorg. Nu de Nederlandse beleidsinstanties nog. Binnenkort kan je de videoboodschap van Margaret Chan bekijken via de IFIC-website.

Masterclass

Geïntegreerde zorg staat ook centraal in de Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement, die start op 3 november 2016 in Utrecht. de In deze masterclass (tien middagbijeenkomsten) leren leidinggevenden en bestuurders van (kleine en grotere) zorgorganisaties beter in te spelen op de vele uitdagingen die zij tegenkomen in hun functie. Van de grote decentralisaties tot de selectieve contractering van zorgverzekeraars en de toenemende marktwerking. Daarnaast vergroten deelnemers hun inzicht, begrip en competenties in het managen van kwaliteit van zorg, in- en uitgaande geldstromen, kosten en van digitalisering. Wil je meer informatie over de elfde editie van de Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement? Klik dan hier voor het uitgebreide programma.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>