Wie brainstormt mee over fiscale gezondheidspolitiek?

Moet de BTW op fruit en groenten naar het nul-procent tarief? Komt er een suikerbelasting of een vetbelasting? En worden daaruit voortaan gezondheidsvoorlichting en afslankcursussen betaald? Wat zijn inmiddels de ervaringen in andere landen met deze vormen van fiscale gezondheidspolitiek?  Daarover willen Paul van Velpen, oud-directeur van de GGD Amsterdam, en ondergetekende graag met jou brainstormen. Want wij bereiden een artikel voor, dat te schrijven verkiezingsprogramma’s  beoogt te beïnvloeden. 

Voor- en nadelen

Van der Velpen en ik beseffen dat aan fiscale gezondheidspolitiek naast voordelen ook bezwaren kleven. Want de belastingdienst in Nederland is al zo zwak. Krijgen ze deze maatregelen ook nog voor hun kiezen!  Ook ging de uitvoering van deze politiek in landen als Denemarken niet van een leien dakje.  Tijdens onze eenmalige brainstormsessie verkennen wij graag het onderwerp de (on)mogelijkheden van fiscale gezondheidspolitiek.  Heb jij verstand van belastingheffing en fiscale wetgeving? Heb jij kijk op financiële prikkels en gezond gedrag?  Meld je dan aan bij ondergetekende op mail@guusschrijvers.nl. Dat kan tot 28 december. Daarna prikken we een datum in januari voor een bespreking van 2,5 uur in Utrecht.  

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>