Wijkcliëntenraden worden werkelijkheid op 11 april

In vijf regelingen staat de wijksgewijze aanpak centraal:
1. bij de sociale wijkteams van de Wmo
2. in de generalistische basis GGz
3. in de eerstelijnsgezondheidszorg
4. in de ouderenzorg en
5. in de Jeugdwet.
Bij al die zorg zijn Advisering, Beïnvloeding en Co-productie (ABC) van cliënten aan de orde. Moeten gemeenten voor elk van die vijf zorgaanbieders aparte cliëntenraden opzetten om de ABC te waarborgen? Of kan er een wijkcliëntenraad komen voor alle vormen van zorg- en dienstverlening? Gemeenten zullen zeggen: we hebben toch al een gemeenteraad. Maar dat is niet voldoende. De Gemeenteraad behartigt de belangen van alle burgers. Daarvan heeft een minderheid gebreken of chronische aandoeningen. Die minderheid heeft echter wel  recht op eigen belangenbehartigers. Eventueel moet de Wet op de Cliëntenraden ook maar extramuraal gaan gelden.

AWBZ-Wmo congres

Op 11 april spreekt Margreet de Graaf hierover op het congres over de AWBZ, Wmo en de Wet Langdurige Zorg. Zij is directeur van Zorgbelang Friesland dat alle Friese patiënten- en cliëntenorganisaties ondersteunt. Van haar is het genoemde ABC afkomstig. Op 11 april geeft De Graaf een workshop en vraagt zij de deelnemers om een eigen wijkcliëntenraad te ontwerpen. Kom ook naar het congres en neem deel aan de workshop van Margreet de Graaf. Klik hier voor meer informatie over het congres

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>