Wijkgerichte Zorg Zuid Kennemerland voorbeeld voor andere regio’s

In Zuid Kennemerland is in 2016 een programma gestart om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen te optimaliseren. Naast de huisartsen vervullen de verpleegkundigen ouderenzorg een belangrijke rol in dit programma.

Kwetsbare ouderen

Het doel van het Wijkgerichte Zorg-programma Zuid Kennemerland is om, vanuit het perspectief van de cliënt, een samenhangend systeem voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie te ontwikkelen. Om dat te bereiken dient de zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de kwetsbare mensen substantieel versterkt te worden. Het programma is opgezet vanuit het Regionaal Overleg Basiszorg-Specialistische Zorg. Dit is een overlegtafel waaraan 1e en 2e lijns zorgaanbieders uit de regio deelnemen. De uitvoering van het programma is in handen van Kcoetz Wijkgerichte Zorg. Alle zorg en verpleging voor de cliënt wordt op reguliere wijze gefinancierd. De organisatiekosten zijn gedekt door gemeentelijke subsidies en afspraken met zorgverzekeraars.

Verpleegkundige Ouderenzorg

In Zuid Kennemerland zijn ruim 100 huisartsenpraktijken, die allemaal meedoen aan dit samenwerkingsprogramma. De meest kwetsbare ouderen (ongeveer 10-15 patiënten per huisartsenpraktijk) worden begeleid door een Verpleegkundige Ouderenzorg (VO). De VO is een wijkverpleegkundige met extra competenties op het gebied van kwetsbare ouderen. De VO geeft net dat extra stukje begeleiding dat nodig is om goede kwaliteit van zorg bij deze doelgroep te waarborgen. Vanaf 1 februari 2018 kunnen patiënten met dementie ook terecht voor begeleiding door de VO.

Interventie- en Expertteam

Huisartsen kunnen het Interventie- en Expertteam (IET) inschakelen. Het IET bestaat uit Specialisten Ouderengeneeskunde en GZ psychologen (i.o.) die extramuraal actief zijn. Zij werken volgens richtlijnen die het kernteam van het IET opstelt.

Informatiepunt

Cliënten en mantelzorgers van kwetsbare ouderen kunnen voor vragen over zorg en ziekte terecht op een centraal informatiepunt. Dit informatiepunt werkt nauw samen met de gemeenten in de regio. Het informatiepunt is ook bereikbaar voor hulpverleners voor informatie en advies.

Crisisbemiddeling

Het Informatiepunt Wijkgerichte Zorg ondersteunt ook professionals bij crisissituaties. De verpleegkundigen van het informatiepunt zijn geschoold in het uitvoeren van triage, ondersteunen de huisarts in het gebruik van het afwegingsinstrument ELV en fungeren als centraal bemiddelingspunt voor Eerstelijnsverblijf, GRZ en noodbedden PG en somatiek.

In 2017 is er een pilot gestart om een digitaal platform te ontwikkelen voor huisarts, VO en IET. Het doel van dit platvorm is om de digitale communicatie tussen de zorgverleners te verbeteren.

Congres 4 oktober

Tijdens het congres 4 oktober over de samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociale wijk- en jeugdteams geeft Marieke Verlaan, Medisch Directeur van Kcoetz Wijkgerichte Zorg, een workshop over dit onderwerp. Naast dit onderwerp zullen er tal van andere interessante voorbeelden van samenwerking tussen sociaal- en medisch domein aan bod komen op dit congres. Interesse? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de congrespagina van de Guus Schrijvers Academie en meld je aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>