Wijkgezondheidsprofiel faciliteert zorg op maat

De wijken van een gemeente zijn vaak heel verschillend. Hoe kun je per wijk of gebied de specifieke zorg-, welzijns- en woonbehoeften vaststellen, zodat je de lokale bevolking maatwerk kunt bieden in de vorm van goede en betaalbare zorg in de buurt? In de Gemeente Oss verzamelden ze allerlei data over een wijk uit een groot aantal bronnen en stelde op basis daarvan een wijkgezondheidsprofiel op.

Grote Verschillen

Ik volgde dat proces van nabij als voorzitter van de begeleidingscommissie in Oss. Als je twee wijken met elkaar vergelijkt, zie je grote verschillen. Zo telt de wijk Ruwaard-Noord in Oss relatief veel volwassenen met overgewicht die onvoldoende bewegen. In vergelijking met de rest van Nederland kent de wijk een hoog percentage bewoners met een Turkse achtergrond, een groep die gemiddeld genomen een wat ongezondere leefstijl heeft dan de autochtone bevolking. Kortom, in dit gebied is sprake van belangrijke risicofactoren voor diabetes. Twee tot drie kilometer verderop, in de wijk Ussen, is de situatie anders. Daar wonen juist veel autochtonen en westerse allochtonen met een gemiddelde sociaaleconomische status. Hier is men vaak bewuster van de effecten van een ongezonde leefstijl.

Big data

Het wijkgezondheidsprofiel in Oss werd ontwikkeld op basis van het samenvoegen van allerlei databronnen. Het ging hierbij om de ROS-Wijkscan van Robuust, de Gezondheidsmonitor van GGD Hart voor Brabant, de huisartsenregistratie van Zorggroep Synchroon en de ziekenhuisregistratie van Ziekenhuis Bernhoven. De samenvoeging van cijfers heeft geleid tot een completer beeld en dieper inzicht in de aard en sterkte van beïnvloedende factoren voor diabetes in verschillende wijken in Oss. De volgende stap is nu om een dialoog te starten met wijkbewoners en tot actie over te gaan.

Samenvoegen

De grootste klus was het koppelen van de data volgens de betrokken beleidsmedewerkers en ROS-onderzoeker Annet Joustra. Dat was om drie redenen moeilijk: 1. De definities van begrippen (bijvoorbeeld het begrip gezondheid) stemden niet overeen 2. De digitale bestanden waren moeilijk te koppelen en 3. Het verkrijgen van toestemming voor de koppeling had veel voeten in de aarde. Maar uiteindelijk is het gelukt. Het resultaat tref je hier aan. Een informatief interview met Annet Joustra vind je hier.

Preventieconferentie Leiden

Op de Preventieconferentie op 17 november krijgt het maken van wijkprofielen in de regio Leiden, grote aandacht. Wil je naar deze gratis (middag)bijeenkomst? Meld je dan hier aan.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>