Workshop Meten van kwaliteit vanuit cliëntperspectief

Zorgbelang Fryslân organiseert een eendaagse workshop over het meten van kwaliteit vanuit cliëntperspectief. De workshop vindt plaats op dinsdag 26 juli en 23 augustus in Heerenveen. Centraal staat het meten van kwaliteit van keukentafelgesprekken, van dienstverlening door gebiedsteams en van eerstelijnszorg en zorg van medisch specialisten. De workshop is bestemd voor professionals en leden van Wmo- en cliëntenraden alsmede van patiënten- en cliëntenorganisaties.

Waarom deze workshop?

Vele patiëntvertegenwoordigers in cliëntenraden en in patiëntenorganisaties zitten met hun handen in het haar. Want ze willen kwaliteit van zorg bevorderen. Maar hoe meet je die eigenlijk? Waar heb je het dan over? Hoe weet je nou of de kwaliteit in een jaar is verslechterd of verbeterd. Ook professionals zitten met dat probleem. Welke methode van kwaliteit meten is nou de beste? Het houden van een enquête, via Zorgkaartnederland.nl, diepte-interviews, of spiegelgesprekken? Of kijk je alleen naar het aantal ingediende klachten?

Meetmethoden

Preciezer gezegd is het probleem: welke (kwalitatieve en kwantitatieve) meetmethode van kwaliteit van zorg kunnen patiëntvertegenwoordigers en professionals het beste kiezen gelet op omstandigheden als: 1. Het probleem van het meten van kwaliteit in de zorg. 2. Het beschikbare budget.3. De gewenste oplevertijd van de meting.

Kosten

Om deze vraag te beantwoorden organiseert Zorgbelang Fryslân deze eendaagse workshop in Heerenveen. Ondergetekende is workshopleider en docent. Zorgprofessionals betalen 80 euro; leden van patiënten- en cliëntenorganisaties betalen 12 euro (bijdrage catering).

Informatie en inschrijven

Wil je meer informatie over deze workshop? Klik dan hier.
Je kan je inschrijven door een mail te sturen naar: secretariaat@zorgbelang-fryslan.nl. Graag aangeven welke patiëntenvereniging, Wmo- of cliëntenraad je vertegenwoordigt, of waar je werkt. Ook graag de gewenste datum vermelden: dinsdag 26 juli of dinsdag 23 augustus.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>