Wouter Bos wil het gat opvullen.

“Ga bouwen” zegt het recent verschenen rapport van Wouter Bos (“Oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies”). Een ogenschijnlijk eenvoudige oproep. Dat bouwen moet het gat dat gevallen is tussen zorg thuis en de verpleeghuiszorg op gaan vullen. Het afbouwen van de verzorgingshuizen, zonder tegelijkertijd alternatieve woonmogelijkheden te bieden of te stimuleren is een ernstige fout gebleken. De behoefte aan alternatieve (kleinschalige) woonvormen is enorm. Bos wil dat woningbouwverenigingen dat oppakken. Nu ligt het vooral in handen van commerciële partijen die feitelijk alleen de welgestelden bedienen.

Er zijn maar weinig voorbeelden van verpleeg- en verzorgingshuizen, die zelf aan de bak zijn gegaan, ondernemerszin betoonden en de behoeften goed ingeschat hebben. Een goed voorbeeld is Vivium, die met het concept “zorgeloos wonen”, hun oude verzorgingshuis hebben omgebouwd tot zelfstandige woonruimten (“studio’s”). Waarbij een aantal centrale voorzieningen behouden zijn gebleven. Bewoners kunnen verschillende pakketten aan zorg- en dienstverlening afnemen. De client centraal, keuzemogelijkheden en de veiligheid van een beschutte omgeving bieden, aandacht voor de toegang van minder draagkrachtigen. Zo simpel kan het zijn. 

Een andere fout die Bos gerepareerd wil hebben is de mogelijkheid om identieke zorg thuis uit verschillende financieringsbronnen geleverd te krijgen. Bos wil een eind aan de mogelijkheid om zorg aan huis vanuit de WLZ te laten leveren. Daar zijn immers wijkverpleging en WMO al voor. Verschillende bronnen creëert onduidelijkheid. Creatieve “ondernemers” hebben er (al of niet met behulp van PGB) een verdienmodel van gemaakt.

Bos durft de WLZ voor ouderenzorg niet helemaal op te heffen. Wonen en zorg volledig scheiden: het wonen weer (vooral) aan de woningbouwcorporaties, en de zorg en dienstverlening in zijn geheel onderbrengen in ZVW, resp. WMO. Te weinig draagvlak voor, constateert Bos. Zit dat gebrek aan draagvlak niet vooral bij de zorgverzekeraars (en gemeenten) die het financiële risico liever ondergebracht willen zien de voor hen risicoloze WLZ?

Een taskforce gaat de plannen uitwerken onder leiding van wethouder Adriani uit Nieuwegein. Deze laatste liet eerder zien dat samenwerking tussen woningbouwcorporaties met zorg- en welzijn tot goede resultaten kan leiden. Nieuwegein, en wat daar gerealiseerd is wordt onderwerp van een workshop op het congres toegang tot de ouderenzorg op 16 april. Meer info vindt u hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>