Zembla over affaire Nederlandse Zorgautoriteit

Donderdagavond 4 september besteedde het onderzoeksprogramma Zembla op NPO 2  aandacht aan de vermeende malversaties bij de NZa. Een NZa-medewerker bracht die begin dit jaar naar buiten. Hij pleegde daarna zelfmoord.  Het NZa-bestuur trad af.

Nieuwe feiten
Minister Schippers stelde in april 2014 een onderzoekscommissie in: de commissie-Borstlap. Deze commissie komt met haar rapport enkele dagen na de Zembla-uitzending. Ongeveer gelijktijdig komt NRC-journalist Joep Dohmen uit met een boek over de affaire bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Zembla komt met enkele nieuwe feiten: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft druk uitgeoefend op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een specifieke regeling te treffen voor het Erasmus Medisch Centrum. Dit zegt een oud-medewerker van de NZa. Het ministerie zegde het ziekenhuis in 2009 honderd miljoen euro toe voor de nieuwbouw. Dat blijkt uit brieven van VWS en interne stukken van de NZa in bezit van ZEMBLA.

Concurrentievervalsing
Ondergetekende is een van de experts in het Zembla programma, die commentaar geeft op de affaire. Ik heb de besluitvorming bij zorgschaarste als invalshoek. Volgens mij staat de handelwijze van het ministerie haaks op de intentie van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg): ‘Ten eerste is er sprake van concurrentievervalsing. Er wordt aan een ziekenhuis iets toegezegd wat de andere ziekenhuizen niet hebben gekregen. Ten tweede;  het is in stilte gebeurd. Gooi het openbaar.’

Het programma op NPO 2 werd donderdag 4 september om 20.50 uur uitgezonden. De uitzending vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>