Ziekenhuis experimenteert met vrije budgetruimte en langetermijnafspraken

Ziekenhuis Bernhoven in Oss heeft een langetermijnafspraak met Zorgverzekeraar VGZ gemaakt. De instelling moet 16% inleveren in vier jaar, aldus het Financiële Dagblad. Het ziekenhuis mag daarbij het zorgaanbod aanpassen (bijvoorbeeld ambulantiseren), zolang men maar binnen die reductie blijft. Voor het ziekenhuis is de bezuiniging een bittere pil. Het voordeel is wel dat het jaarlijkse begrotingsritueel minder belangrijk wordt. Medewerkers en leiding hebben zekerheid voor de komende jaren.

Marktwerking

VGZ kijkt uit naar andere ziekenhuizen die ook langetermijnafspraken willen maken. Met dergelijke afspraken raakt de jaarlijks marktwerking op basis van DBC’s/DOT’s op de achtergrond. En dat is goed. Want patiënten, ziekenhuizen, medisch specialistische bedrijven, banken en zorgverzekeraars varen wel bij lange termijnafspraken zoals bij Bernhoven.

Experiment Denemarken

In Denemarken gaat een vergelijkbaar experiment van start. Ook dit land kent financiering op basis van DBC’s. Drie ziekenhuizen starten daar met net zo’n experiment als dat tussen Bernhoven en VGZ, aldus een uitgebreid bericht dezer dagen op de website van Follow the Money. Het verschil is dat Denemarken haar experiment koppelt aan een uitgebreid evaluatieonderzoek met zelfs een internationale begeleidingscommissie.

Vragen

Bij het experiment van Bernhoven en VGZ zijn ook interessante onderzoeksvragen te stellen. Ik noem er enkele:

  1. Gaan gezondheid en welzijn, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid van de Bernhovense patiëntenzorg in de komende vier jaar erop vooruit, vergeleken met andere streekziekenhuizen zonder experiment?
  2. Gaat het pas gebouwde Bernhoven ook haar vastgoed voor 16% afstoten, of gaat het alleen bezuinigen op personeel?
  3. Worden de regelkosten (zonder jaarlijks gedoe over begrotingen) in Bernhoven lager dan in vergelijkbare streekziekenhuizen?
  4. Gaat de arbeidsvreugde van artsen (die allen in 2015 in loondienst gingen) en andere Bernhovense medewerkers erop vooruit (dankzij lange termijn perspectief op hun werk) in vergelijking met streekziekenhuizen zonder experiment?
Internationale vergelijking

Ik hoop dat VGZ en Bernhoven hun experiment laten begeleiden door een wetenschappelijk onderzoek met openbare verslaglegging. Wellicht kunnen de onderzoekers de vragenlijsten en registratiemethoden van het Deense experiment gebruiken. Dat scheelt weer in de onderzoekskosten en maakt internationale vergelijking mogelijk. Wat vind jij van een dergelijk experiment?

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>