Ziekenhuis ontwikkelt standaard voor acute nazorg

Dagelijks verlaten vele opgenomen patiënten het ziekenhuis. Bij het ontslag ontvangen zij instructies over hoe te handelen in geval van nood. Bijvoorbeeld, als u een nabloeding heeft, doe dan dit en dat en bel de poli. Soms geeft een specialist na een zware operatie het eigen mobiele nummer: u kunt mij altijd bellen. Vaak stuurt een specialist een terugverwijsbrief naar de huisarts van de ontslagen patiënt met daarin opmerking over hulp in nood. Maar even zo vaak komt die brief een paar dagen later pas aan, als het risico op complicaties niet meer zo hoog is. Een eenduidige aanpak ontbreekt.

Standaard

De zeventig huisartsen in en rond Doetinchem en het Slingeland Ziekenhuis aldaar werken thans met een standaard voor de noodhulp na ontslag. Die bevat de volgende kernpunten:

 1. Vanaf het moment van ontslag is de huisarts verantwoordelijk voor de zorg. Geïmproviseerde en incidentele regelingen (belt u in geval van nood maar naar mij) zijn afgeschaft.
 2. Op het moment van het ontslag stuurt de specialist via een beveiligde internetverbinding een begeleidende brief naar de huisarts. Hierin staan opmerkingen over hulp bij optreden van complicaties.
 3. De huisartsenpost heeft toegang tot het medisch specialistisch dossier van de specialist bij een patiënt met een acute hulpvraag.
 4. De reguliere huisarts die noodhulp aan ontslagen patiënt verleent tijdens kantooruren, heeft via het Landelijk Schakelpunt inzage in het medisch specialistisch dossier.
 5. Regelmatig vindt nascholing en overleg plaats over de noodhulp na ontslag.
 6. De verwachting is dat het aantal heropnamen ten gevolge van complicaties bij ontslagen patiënten afneemt.
Parallelsessie

Op het 19e Nationale Spoedzorg congres 8 november in Utrecht houden twee Doetinchemse initiatiefnemers een sessie over deze standaard voor acute nazorg. Dat zijn Kees Vedder en Erwin Bomers. De eerste werkt voor de huisartsen en de laatstgenoemde in het ziekenhuis. Hun sessie heeft de volgende agenda:

 • Kennismaking
 • De ontstaansgeschiedenis van het initiatief
 • De situatie nu
 • Sterke en zwakke punten van de standaard
 • Drie tips aan deelnemers die ook met een standaard voor acute nazorg willen werken.
Andere innovaties

Naast deze sessie zijn er tal van andere parallelsessies, workshop, flitspresentaties en plenaire voordrachten. Vele voorbeelden en innovaties die de kwaliteit en efficiency van de acute zorg verbeteren komen aan bod op het congres. Ook het nieuwe kwaliteitskader, de stijgende werkdruk en het personeelstekort worden besproken. Wil je het congres over innovaties en actuele ontwikkelingen in de spoedzorg bijwonen? Klik dan hier.

 

 

 

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>