Ziekenhuis Zoetermeer in gevarenzone

De raad van bestuur en raad van toezicht van de Reinier Haga Groep hebben de procedure stopgezet voor de juridische fusie van Haga Ziekenhuis Den Haag, Reinier de Graaf in Delft en het genoemde LangeLand. De bestuursvoorzitter is oud-staatssecretaris Martin van Rijn . Hij heeft veel beleidservaring met gevoelige onderwerpen, zoals de decentralisaties in het sociale domein (2015) en de uitbetaling van pgb’s (2016). Van Rijn zal nu al zijn ervaring met gevoelige beleidskwesties nodig hebben. Door het stopzetten van de fusie gaan de banken immers geen geld meer lenen aan de Reinier Haga Groep. Zij willen eerst weten wat de raad van bestuur gaat doen met het LangeLand Ziekenhuis. Blijft zij wel of niet het Langeland besturen? Blijft dat ziekenhuis open?

Hieronder som ik drie scenario’s op voor de raad van bestuur, elk met een eigen naam.

1. Het klassieke scenario: LangeLand wordt nevenvestiging van HagaZiekenhuis

In de afgelopen jaren zijn veel kleine ziekenhuizen onderdeel geworden van een grotere ziekenhuisorganisatie. Ik noem een aantal vestigingsplaatsen van deze instellingen met tussen haakjes de ziekenhuisorganisatie die deze locaties thans steunt of in eigendom heeft: Heerenveen (Medisch Centrum Leeuwarden), Scheemda (UMC Groningen), Meppel (Isala Klinieken), Boxmeer (Radboudumc), Goes (Erasmus MC), Zeist (Diakonessenhuis Utrecht) en Lelystad (St-Jansziekenhuis te Harderwijk). In dit klassieke scenario blijft de basiszorg in het kleine ziekenhuis meestal overeind. De nadruk ligt op electieve zorg. De acute zorg is meestal alleen beschikbaar tijdens kantoortijd.

2. Het Lelystadscenario: LangeLand gaat failliet

In dit scenario brengt de raad van bestuur het faillissement naar buiten. Dit is aangevraagd door de belastingdienst bijvoorbeeld. Talkshows springen erbovenop. Kamerdebatten volgen. Minister Bruins stelt een zware commissie in: wat moet er gebeuren na het faillissement? Het issue wordt belangrijk in de twaalf maanden voor de verkiezingen in maart 2021. Ik verwacht dat Martin van Rijn geen verantwoording wil dragen voor dit faillissement. Hij treedt af als voorzitter van de Reinier Haga groep

3. Het OVH-scenario

In dit scenario staat OVH voor ‘over de verkiezingen heen tillen’. De raad van bestuur van de Reinier Haga Groep heeft contact opgenomen met VWS-minister Bruins. Want er dreigt een faillissement van het LangeLand Ziekenhuis. De minister benoemt een ‘zware’ adviseur, bijvoorbeeld Remkes, oud-minister en oud-burgemeester van Den Haag. Die komt met een advies in april 2021. Dat past dan in de Contourennota die minister De Jonge deze zomer uitbrengt over regionale samenwerking. In het coalitie-akkoord van 2021 komt een passage over het behoud van kleine ziekenhuizen. Het nieuwe kabinet hakt vervolgens knopen door over de casus-Zoetermeer.

Mijn advies

Ik heb sterke voorkeur voor het klassieke scenario. Dit betekent dat HagaZiekenhuis en LangeLand samengaan. Het Reinier de Graaf blijft dan alleen achter en is groot genoeg om zelfstandig te blijven. Het Lelystadscenario wijs ik af. De gang van zaken na het faillissement is voor vele instanties en ook voor mij: eens maar nooit weer. Ook het OVH-scenario heeft niet mijn voorkeur: de onzekerheid voor patiënten en professionals in Zoetermeer gaat dan lang duren.

Ik wens Van Rijn veel wijsheid, creativiteit en geduld toe. Als er één iemand een netelige kwesties kan oplossen, dan is hij dat.

Agenda 19 mei congres ziekenhuis in 2030

Op 19 mei vindt het congres Ziekenhuiszorg bij groeiende vraag en tekort aan handen toch toegankelijk en betaalbaar in 2030 .  Een van  de vragen wordt dan: Heeft in 2030 elk klein ziekenhuis een vaste relatie met een UMC of vergelijkbaar groot ziekenhuis?  Diverse sprekers zullen naar verwachting deze vraag beantwoorden met ja, nee of iets daartussen in. Klik hier voor meer info en inschrijving.

2 Reacties op “Ziekenhuis Zoetermeer in gevarenzone”

  1. Wim van Gammeren

    Wat is de oorzaak van het (bijna) failliet gaan?? In principe mogen ziekenhuizen m.i. niet failliet gaan. De kwaliteit van de zorg neemt daarmee vaak af. Ik denk dat de (niet door u geopperde) stelling: er zijn teveel ziekenhuizen niet stand houdt. Dan moet je als overheid je verantwoordelijkheid nemen. Oorzaak financieel wanbeleid? Dat is oplosbaar! Oorzaak de marktwerking? Aan banden leggen! Oorzaak te weinig steun van de overheid? Ook oplosbaar. De oplossing van steeds meer conglomeraten van ziekenhuizen? Lijkt mij geen goede ontwikkeling voor een goede zorg, op aanvaardbare afstand van de patiënten.

    Beantwoorden
  2. Willem Benschop

    Prima verhaal! Eeuwig zonde als zo’n cruciale voorziening verloren gaat voor zoveel mensen/belanghebbenden. Zoetermeer is qua inwonertal de derde stad van Zuid-Holland. Bovendien roep concentratie van voorzieningen alleen maar weer extra verkeer en vervoer op in een al druk belaste regio. Sluiting of uitkleding van het ziekenhuis is bovendien volstrekt onnodig als partijen maar minimaal bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>