Zomerworkshop meten van kwaliteit van zorg in Heerenveen

Huisartsengeneeskunde VS

Zorgbelang Fryslân organiseert een eendaagse workshop over (het meten van) kwaliteit vanuit cliëntperspectief. De workshop vindt plaats op dinsdag 18 juli en 29 augustus in Heerenveen. Centraal staat de kwaliteit van keukentafelgesprekken en andere dienstverlening door gebiedsteams, van eerstelijnszorg, van ouderenzorg en van zorg van medische specialisten en ziekenhuizen. De workshop is bestemd voor professionals en kwaliteitsadviseurs bij instellingen en voor leden van Wmo- en cliëntenraden alsmede van patiënten- en cliëntenorganisaties.

Vragen

Vele patiëntvertegenwoordigers in cliëntenraden en in patiëntenorganisaties zitten met hun handen in het haar. Want ze willen kwaliteit van zorg bevorderen. Maar hoe meet je die eigenlijk? Waar heb je het dan over? Hoe beoordeel je nou of de kwaliteit in een jaar is verslechterd of verbeterd?

Professionals en patiënten

Ook professionals zitten met dat probleem. Welke methode van kwaliteit meten is nou de beste? Het houden van een enquête, diepte-interviews, of spiegelgesprekken? Of kijk je alleen naar het aantal ingediende klachten? En als de kwaliteit van zorg is gemeten en beoordeeld met indicatoren of in diepte-interviews, welke acties onderneem je dan? Alleen de Raad van bestuur adviseren? Of ook gesprekken voeren met de betrokken professionals en patiënten? Ga je eigen oplossingen bedenken? Beperk jij je in je reactie tot die ene kwaliteitsindicator of dat ene interview? Of ga je generaliseren naar het gehele kwaliteitsbeleid en de cultuur van de organisatie? En zoek je uiteindelijk toch maar de publiciteit? Hoe ga je dan hiermee om, als massamedia verontrustende meldingen doen? Zeg je niets, ga je sussen of doe je er een schepje boven op?

Keukentafelgesprekken

Om deze vragen te beantwoorden organiseert Zorgbelang Fryslân een eendaagse workshop in Heerenveen op dinsdag 18 juli en 29 augustus. Hierbij staat de kwaliteit van keukentafelgesprekken en andere dienstverlening door gebiedsteams, van eerstelijnszorg, van ouderenzorg en van zorg van medische specialisten en ziekenhuizen centraal.

Gulden middenweg

Ondergetekende is workshopleider en docent. Vorig jaar was dat ook het geval. Wat toen opviel was de interactie tussen kwaliteitsmanagers en patiëntvertegenwoordigers. De eerstgenoemden wilden wat meer interviews houden en niet alleen maar de kwaliteitsindicatoren registreren. De laatsten wilden wat meer statistiek en niet alleen interviews houden, waarvan uitkomsten zo moeilijk te generaliseren zijn. Aan het einde van de workshop werd een gulden middenweg gevonden. Iedereen vertrok voldaan naar huis. Sommige deelnemers bleven overnachten in een op loopafstand gelegen hotel.

Het programma, meer informatie en het inschrijfformulier van de workshop vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>