De zorg gaat aan wantrouwen ten onder

Er is heel veel wantrouwen tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en tussen organisaties binnen elk van deze groepen. Hoe kan je dit wantrouwen wegnemen en omzetten in positieve samenwerkingsrelaties gericht op innovatie? Ik heb twee suggesties om het wantrouwen te verminderen.

Langetermijnvisie
Voor 2016 verwachten alle zorgaanbieders omzetverlies. Geen wonder dat kortetermijnbelangen thans overheersen en iedereen elkaar wantrouwt. Daarom moet de langetermijnvisie terug: want daardoor wordt het eigenbelang op korte termijn minder belangrijk. Als zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten werken aan een gemeenschappelijke langetermijnagenda, bijvoorbeeld om ziekenhuiszorg te verplaatsen naar de eerste lijn en het sociale domein, zal het wantrouwen snel afnemen.

Relaties opbouwen
Als medewerkers van gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars elkaar persoonlijk leren kennen in overleggroepen, op congressen, studiedagen en recepties, zou dat ook voor meer onderling vertrouwen in de zorg zorgen. Vertrouwen groeit naarmate relaties langer duren. Dan leert men elkaar beter kennen en ontstaan gemeenschappelijke ervaringen. Die zijn te benutten in latere contacten. Het zou daarom goed zijn als er minder persoonswisselingen aan de onderhandelingstafels waren.

Dit is de kernboodschap van mijn nieuwe column in het blad  Zorgvisie.  Benieuwd naar de hele column? klik dan hier.

Eén reactie op “De zorg gaat aan wantrouwen ten onder”

  1. Eric Veldboer, regiomanager zorginkoop 1e lijn Menzis

    Beste Guus,

    Ik deel jouw analyse wat betreft het belang van een lange termijn visie gecombineerd met intensieve relaties onderling.
    Op basis van jarenlange ervaring, en 3x verkozen tot meest vriendelijke zorgverzekeraar voor de 1e lijn, ben ik tot zelfde conclusies gekomen. Wel wil ik er aan toevoegen, dat flankerend beleid nodig is. Ik doel hierbij vooral op een noodzakelijk transititiefonds (op- en afbouwkosten gebouwen, apparatuur en inkomensderving).

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>