Programma Zorgpadencongres

Het Zorgpaden Congres op 7 februari 2014, start met plenaire inleidingen. Prof. Jan Swinkels gaat in op de start van het zorgpad en wel op over- en onderbehandeling. Welke patiënt kan toegelaten worden tot het zorgpad? Wie komt in aanmerking voor aanvullende diagnostiek, wie voor complexe behandeling? Hij gaat daarbij ook in op de actuele vraagstukken van overdiagnostiek, overbehandeling en upcoding voor een betere DBC.

Prof. Kees Ahaus, de tweede spreker, gaat in op het spanningsveld tussen zorg op maat en standaardisering van zorg. In de middag kunt u kennis maken met nieuwe ziekenhuis- en transmurale zorgpaden, innovatieve zorgICT applicaties en andere ondersteuningsinstrumenten voor verbetering.

Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een debat en de uitreiking van de door CZ ingestelde Guus Schrijvers Prijs voor het Beste Zorgpad.

Het middagprogramma is interactief van opzet. In workshops kan je kennis maken met nieuwe ziekenhuis- en transmurale zorgpaden, innovatieve zorgICT applicaties en andere ondersteuningsinstrumenten voor verbetering. Interesse? Download dan de concept brochure zorgpadencongres 2014.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>