Zorgpadensymposium verpleegkundig specialisten

18 november was ik in Utrecht spreker op het derde minisymposium voor verpleegkundig specialisten in de preventieve zorg. De titel van het symposium was ‘Zorgpaden en een nieuw samenwerkingsmodel, een stimulans voor de JGZ?’

Er waren zo’n 70 enthousiaste verpleegkundig specialisten in de jeugdgezondheidszorg op dit congres afgekomen In mijn verhaal heb ik ervoor gepleit de inhoud centraal te stellen en niet de bezuiniging.  Ik zou graag één jeugdverpleegkundige per gezin willen (named nurses zoals de Engelse dat noemen )om tot een betere gezondheid te komen voor kind en ouders. Dit is helaas (waarschijnlijk) niet haalbaar in ons land. Daarnaast heb ik verteld wat je moet doen om snel zorgpaden te introduceren en hoe je dit proces kan versnellen. Ook heb ik aandacht besteed aan het evalueren van zorgpaden, triple aim en ketenfinanciering. De PowerPoint-presentatie van mijn lezing kan je hier downloaden.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>