Zorgverzekeraars gaan regionaal. Hoera!

Regiobeelden gaan niet over plannen hóe vernieuwing moet worden gerealiseerd, maar zij bevatten de feiten om te zorgen dat in een regio ‘de basis op orde’ is. De twee zorgverzekeraars met de meeste verzekerden in een regio zijn erop aanspreekbaar dat dit op feiten gebaseerd beeld van de sociale en gezondheidssituatie tot stand komt. Dit beeld wordt gedeeld met andere partijen in een regio.

Toegang zorg gegarandeerd

Dit is het eerste voornemen dat Petra van Holst‐Wormser beschreef op 12 februari 2019 in een brief aan de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer. Zij is algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Van Holst-Wormser komt met het voorstel om nu en in de toekomst de toegang te blijven garanderen tot medisch specialistische zorg. Haar gehele brief leest als een uitwerking van de gedachte van congruent inkopen zoals verwoord in het Hoofdlijnenakkoord medisch Specialistische Zorg – en in de nota die daaronder ligt: ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek: wie durft’.

Twee zorgverzekeraars als aanspreekpunt

Hieronder volgen enkele andere voornemens die ik letterlijk heb overgenomen uit de korte, goed leesbare brief:

  • Voornemen 2: Zorgverzekeraars zullen inzichtelijk maken welke twee zorgverzekeraars (met de meeste verzekerden in een bepaalde regio of gemeente) het eerste aanspreekbaar zijn voor andere partijen in de zorg, waaronder ook gemeenten.
  • Voornemen 3: Zorgverzekeraars garanderen dat voor iedere verzekerde de toegang tot acute zorg gewaarborgd is. De twee zorgverzekeraars met het grootste marktaandeel in een regio zijn daarop als eerste aanspreekbaar.
  • Voornemen 4: Bij de vernieuwing van de zorg nemen zorgverzekeraars het initiatief en gaan zij de dialoog aan met betrokken partijen. Hierbij is ruimte voor verscheidenheid en experimenten. Zorgverzekeraars zullen daarbij samenwerken, waar dat noodzakelijk en toegestaan is en bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.
Onnodige regeldruk verminderen

Naast het bekend maken van deze voornemens doet ZN ook een oproep. Zij roept ziekenhuizen op om doordacht en in overleg met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars te komen tot een vermindering van onnodige regeldruk. Het vergaand schrappen van patiëntkeurmerken en stoppen met de ontwikkeling van kwaliteitsregistraties vindt ZN geen oplossing.

Samenwerking ziekenhuizen

Tot zover de brief van ZN aan de Tweede Kamer. Deze brief is een enorme steun in de rug voor regionale samenwerking tussen ziekenhuizen en tussen ziekenhuizen en de eerste lijn. Want regionale partijen hoeven dan slechts te onderhandelen met twee zorgverzekeraars die bovendien gaan samenwerken.

Minder regeldruk

Ook zijn de goede voornemens een stap naar minder regeldruk. Ik mag toch aannemen als de twee grootste zorgverzekeraars gezamenlijke inkoopvoorwaarden hebben geformuleerd, dat hun collega’s zullen volgen. Dan hoeven er geen aparte afspraken met allerlei zorgverzekeraars gemaakt te worden. Kleine zorgverzekeraars zijn vaak marktleider in een enkele regio, bijvoorbeeld de ENO in Salland. Zij kunnen nu krachtiger optreden, omdat collega’s zullen volgen.

Snel aan de slag

Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen te plaatsen bij alle voornemens. Want ze zijn nog niet uitgewerkt. Zo zijn er regio’s waar de twee grootste zorgverzekeraars verwikkeld zijn in een nek-aan-nek-race, bijvoorbeeld in Eindhoven tussen VGZ en CZ. Ik stel voor dat de zorgverzekeraars alvast met de toedeling beginnen in gebieden waar zonneklaar is welke de twee grootste zorgverzekeraars zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Drenthe, waar Zilveren Kruis en Menzis dominant aanwezig zijn (zie kaart hierboven). Als ik politicus was, zou deze brief mij in een hoera-stemming brengen. Ik zou vragen om de vorming van de regionale duo’s snel te realiseren.

Congres

Op het congres ‘Regionale Samenwerking tussen ziekenhuizen’ op 26 juni 2019 in Utrecht komt de vorming van de regionale zorgverzekeraarsduo’s uitgebreid aan de orde. Er zijn gerenommeerde sprekers uit kringen van de UMC’s, grote- en kleinere algemene ziekenhuizen, patiëntenvertegenwoordigers en de Autoriteit Consument en Markt. Meer informatie over het congres, het uitgebreide programma en de sprekers vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>