Aanvraag bij Wet Langdurige Zorg stagneert door bureaucratie

Personen die vanaf 1 januari een aanvraag indienen voor zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg, moeten een fotokopie toevoegen van hun paspoort of ander geldig identiteitsbewijs. Die personen hebben vaak ernstige lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperkingen, zijn dement of zijn zeer oud en lijden aan tal van aandoeningen.

Reizen doen zij vaak al jaren niet meer . Deze mensen hebben vaak geen identiteitsbewijs. Om een fotokopie toe te voegen aan hun aanvraag, moeten zij dan eerst naar de burgerlijke stand. Dat moeten zij zelf doen. Hun mantelzorger kan dat niet aanvragen. En de ambtenaar van de burgerlijke stand mag niet op huisbezoek. De eis dat een fotokopie van het paspoort bij de aanvraag moet, leidt dus tot vertraging bij het indienen. Wie weet er een oplossing?

Congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg
Deze informatie kwam naar voren in een seminar dat ik gaf op 8 en 9 januari voor een groep Belgische topambtenaren. Een van de docenten gebruikte dit als voorbeeld, dat implementatie van nieuwe wetten alleen lukt als wetgever, professionals en patiëntenverenigingen samenwerken. Dat hebben de Belgen genoteerd als leerpunt. Op het congres op 30 september over Financiële Toegang tot Langdurige Zorg te Zeist, komt de casus van de fotokopie opnieuw aan de orde. Tenzij het probleem dan is opgelost. Hopelijk is dat zo. Overigens bleek mijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel’ goed bruikbaar als leerboek ter ondersteuning van het seminar.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>