Kom naar het congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg!

30 september 2015 is er een congres over indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Naast tal van gerenommeerde sprekers zijn er workshops en flitspresentaties die ingaan op de actuele (nog niet gepubliceerde) stand van zaken rond de financiële toegang tot de langdurige zorg. De locatie is het Achmea congrescentrum in Zeist en de kosten bedragen 295 euro.

Financiële toegang en indicatiestelling
Op dit congres worden de meest recente ontwikkelingen in indicatiestelling binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet behandeld. Er wordt vooral ingegaan op de financiële toegang en indicatiestelling tot langdurige, intramurale zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen met multimorbibiditeit.

Nieuwe kennis
Dit congres is de opvolger van de succesrijke reeks congressen over indicatiestelling in de AWBZ. Het is hét platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen met indicatiestelling. Er wordt kennis aangereikt nog niet in overheidscirculaires en vakbladen bekend is geworden. In workshops staat steeds de vraag centraal: wat doe ik met de kennis en ervaringen die op het congres boven tafel komt?

Waarom dit congres?
Overal zijn gemeenten bezig met het herinrichten van het sociale domein. Overal zijn de volgende vraagstukken aan de orde:

  • Het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van dorp- en wijkbewoners.
  • De integratie van het sociale domein en de zorg.
  • De procedures om te verwijzen naar gespecialiseerde zorg en de Wet Langdurige zorg.
  • De positionering van de wijkverpleegkundige: bij de huisarts? in het sociale wijkteam? Bij de zorgaanbieders? Of bij de zorggroepen voor mensen met chronische aandoeningen?
  • Verder speelt de vraag of een WMo-team dat werkt voor iedereen, beter functioneert dan twee teams: één voor de jeugd (waarin opgenomen de oude CJG’s) en één voor volwassenen.

Sprekers
CIZ Bestuursvoorzitter Daan Hoefsmit start de dag en vertelt wat de recente ontwikkelingen in de financiële toegang tot langdurige zorg zijn voor ouderen, mensen met verstandelijke beperkingen en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, gezien vanuit het CIZ. Hij is een begenadigd spreker die al eerder sprak op onze AWBZ congressen; ieder jaar met een actueel betoog.

Daarna geef ik tien lessen die zijn te trekken uit tien jaar indicatiestelling voor AWBZ en Wmo. Ik schreef daarover in mijn nieuwe boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.

Alice De Boer geeft leiding aan onderzoek bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP bestudeert al jaren de ontwikkeling van vraag en aanbod van mantelzorg in Nederland.  Is het aanbod van mantelzorg te stimuleren? Is de vraag echt zo groot in de komende jaren?  De Boer vat alle SCP-studies samen en trekt lessen voor de toekomst.

Workshops
In workshops komen tal van adviesbureaus hun ervaringen delen met innovatieve projecten rond te toegangsregulering. Let wel, de bredere onderwerpen herinrichting van het sociale domein en functioneren van de sociale wijkteams behandelen zij niet of slechts beperkt: Het gaat op dit congres over indiceren en doorverwijzen naar de tweede lijn en om financiële toegang tot langdurige zorg.

Flitspresentaties
Na de lunch kan een aantal congresdeelnemers in maximaal tien minuten (in flitspresentaties!) vertellen wat in hun wijk of instelling een innovatie anno 2015 is. Ben jij een kleinschalig experiment begonnen om de financiële toegang en doorverwijzing anders op te zetten? Heb jij een nota geschreven om bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget nieuw leven in te blazen in jouw gemeente? Ben jij trots op de manier waarop jullie de indicatiestelling gaan organiseren? Meld je aan als flitsende spreker van drie minuten en win de flitsprijs 2015. Die bestaat uit twee kaartjes voor een musical naar keuze. Hier vind je meer informatie en kan je je aanmelden.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en paramedici), zorgmanagers, leidinggevende professionals, RvB leden, beleidsmedewerkers van ziekenhuizen, inkopers zorgverzekeraars, wethouders en medewerkers van gemeenten, onderzoekers, innovatoren, projectleiders en organisatieadviseurs bij al dan niet gestarte zorgpaden, vertegenwoordigers van nationale instanties, wetenschappelijke verenigingen en brancheorganisaties, leden van patiëntengroeperingen en hun regionale platforms, vakbladredacteuren en alle anderen die werkzaam zijn op of interesse hebben op of interesse hebben in zorgpaden.

Inschrijven
Kom naar het congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg op 30 september 2015 en Schrijf in via het online inschrijfformulier. Je kan de congresbrochure hier downloaden.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>