Ambulance, traumacentra en leger kunnen van elkaar leren

De traumazorg in het Amerikaanse leger loopt voor op de reguliere traumazorg. In een artikel in de Journal of the American Medical Association staan zeven aanbevelingen voor de integratie van traumazorg in het leger en de civiele maatschappij.

Minder slachtoffers

23% van de van de Amerikaanse militairen in de Vietnamoorlog overleed aan zijn of haar verwondingen. Dat percentage is in Afghanistan en Irak 9.3%. Deze verlaging komt vooral door verbeteringen in de traumazorg van het Amerikaanse leger. Die verbetering kwam ten eerste tot stand door betere medische hulpmiddelen, zoals tourniquets die doodbloeden voorkomen.

Organisatie

Daarnaast kwam die vermindering van het aantal doden tot stand door een betere organisatie. Een persoonlijk medisch dossier kwam beschikbaar per militair dat overal ter wereld te openen was. E-consults en meekijkconsulten op afstand werden mogelijk. Traumahelikopters en -vliegtuigen werden slimmer ingezet evenals veldziekenhuizen.

Voorloper

Op dit moment loopt de traumazorg in het Amerikaanse leger voor op die in de burgermaatschappij. In de VS overlijden veel meer burgerpersonen aan trauma dan soldaten: In Afghanistan en Irak verloren tot nu toe 6.850 Amerikanen het leven. Ten gevolge van ernstig trauma overlijden in de VS jaarlijks bijna 150.000 personen.

Integratie traumazorg

Dat was voor de Amerikaanse Academie van Wetenschappen, de hoogste wetenschappelijke autoriteit, aanleiding om een rapport uit te brengen over integratie van traumazorg in het leger en in de burgermaatschappij. De aanbevelingen daaruit staan gepubliceerd in een artikel in de Journal of the American Medical Association, dat op 6 september uitkwam. De eerste auteur ervan is de wereldberoemde Obama-adviseur innovatie-expert Don Berwick. Hij en zijn collega’s doen zeven aanbevelingen voor de integratie van traumazorg in het leger en in de civiele maatschappij:

  1. creëren van leiderschap in een lerende organisatie die gebruikt maakt van empirische gegevens. Zij noemen dit gefocust empirisme;
  2. digitaal inventariseren van ervaringen van alle trauma-patiënten waar zij zich ook mogen bevinden;
  3. gecoördineerd ontwikkelen van goede voorbeelden van traumazorg;
  4. snel verspreiden van deze voorbeelden door aanvullende scholing;
  5. transparant maken van kwaliteit en prikkels voor veilige zorg aan traumapatiënten;
  6. holistisch benaderen van de traumazorg: niet alleen verhelpen van letsels, maar ook begeleiden naar zo goed mogelijk herstel;
  7. voldoende opleiden van professionals ten behoeve van de traumazorg.

De auteurs beëindigen hun artikel met de hoop dat de overlevingskans van een trauma niet meer afhangt van de plaats waar iemand zich bevindt: ‘When it comes to traumacare, where people live ought not to determine if they live.’

Nederland

In Nederland is de traumazorg in het leger strikt gescheiden van die in de burgermaatschappij. Het idee van gezamenlijke traumahelikopters voor marine en burgers is niet uit te voeren. In enkele landen zoals Zwitserland bestaat wel integratie, bijvoorbeeld bij het redden van lawine-slachtoffers.

Navolging

Het zou best kunnen dat de Nederlandse militaire traumazorg ook beter is dan die in de burgermaatschappij. Iedere militair heeft een persoonlijk digitaal medisch dossier dat overal ter wereld is te openen. Uit België komt het bericht dat militaire ambulances beter zijn toegerust met hulpmiddelen dan die in de burgermaatschappij. De voorstellen van Berwick en zijn collega’s verdienen daarom navolging. Op het 17Nationale Spoedzorgcongres op 7 oktober in Utrecht, stelt mijn eigen voordracht de genoemde integratie aan de orde. Graag bespreek ik die met de congresdeelnemers. Interesse om ook deel te nemen aan dit congres? Bekijk dan hier het programma en de uitgebreide congresfolder.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>